Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holder innledning om digitalisering på NHHs vårkonferanse.

Vi lever i tid hvor mulighetene synes grenseløse, men også en tid som preges av store endringer.

Her hjemme mistet vi 50.000 arbeidsplasser som følge av rekordlav oljepris, internasjonalt tar noen ledere til orde for mindre handel og mer proteksjonisme, for å nevne noe.

Vi er selv på vei inn i en eldrebølge og vi skal gjennomføre et grønt skifte. Men det som vil påvirke oss mer enn alt dette – er digitaliseringen. Den endrer våre liv og den endrer samfunnet rundt oss.

Les mer hos regjeringen.no