NY BY– HVA NÅ?

STORMEN, LILLE SAL 6. MARS KL. 19.00


Samtale om muligheter og utfordringer for Bodø og regionen. Tidligere miljø- og klimaminister og Bodøpatriot Vidar Helgesen og Bodøs ordfører Ida Pinnerød i samtale med redaktør i High North News Arne O Holm.

Bakgrunn
Den Nye Flyplassen er allerede under plan-legging og skal ferdigstilles i 2025/26. Dette er kanskje historiens største infrastruktur-investering i hvertfall i Bodø. Den nye flyplassen vil legge grunnlaget for nye muligheter og nye arbeidsplasser.

Samtidig er det også vanskelige utfordringer:
Hvordan få til tilstrekkelig vekst?
– hvordan skape flere jobber?
– hvordan få flere til å flytte hit?
– har vi økonomisk handlefrihet og vilje til å satse?

Vidar Helgesen har spilt en sentral rolle i prosessen rundt et positivt vedtak for den nye flyplassen. Ida Pinnerød har som byens ordfører også vært sentral i prosessen og leder byen inn i en ny tid. Arne O Holm er en eminent journalist med egen nese for de gode samtalene og presise spørsmål.