Salmon Center er et visningssenter for oppdrett midt i Bodø sentrum sammen 15 bedrifter innen marin sektor. Det at disse bedriftene er samlokalisert har bidratt til etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser.

GIFAS har også oppdrettsmærer ved Straumøya i Bodø og samarbeid med reiselivsbedriften Stella Polaris var det 10.000 besøkende der i 2017. Innovasjonsarena og samarbeid i praksis gir resultater!