Inspirasjon, engasjement og en viktig møteplass for næringsliv og politikk.

Velfortjent heder og ære til våre lokale verdiskapere, som bi heier på!! Takk til arrangører og initiativtakerne.