Dragefossen på Rognan er siste tilskudd på BRUS-stammen. Bodøregionens utviklingsselskap har i dag 34 aksjonærbedrifter.

Og det dukker stadig opp nye bedrifter fra utenfor Bodø kommune.

-Stadig flere fra indre Salten er veldig viktig for samarbeidet. Og det er veldig viktig at vi var en god geografisk og bransjemessig spredning blant våre aksjonærbedrifter, sier direktør Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Stå samlet

-Vi har et regionalt fokus når vi utfører våre oppdrag og at stadig flere kommer med betyr jo at de legger vekt på den jobben vi gjør. Bedriftene registrerer at vi ikke bare jobber for Bodø, sier Ingebrigtsen.

Om kraftselskapet fra Saltdal sin inntreden i BRUS, sier Ingebrigtsen følgende:
De er hjertelig velkommen. Gode krefter i regionen bør stå samlet.

Jobber godt

-Dragefossen ser at man kan lykkes med mer når man står sammen med tanke på oppdrag og verdiskapning. Vi vil være med i BRUS av flere grunner. De jobber godt for hele regionen og vi ser av både geografisk og mentalt. Vi ser nytteverdien av å være med og ikke stå utenfor, sier direktør Truls Paulsen i Dragefossen.

Flere arbeidsplasser

Odd-Emil Ingebrigtsen kan fortelle at de over nokså lang tid har ønsket Dragefossen inn som aksjonær i BRUS.

Nå er vi endelig forent, slår han fast.

BRUS ble etablert som en katalysator og pådriver for næringslivet samt flere arbeidsplasser i Bodø-regionen i 2012. Aksjeselskapet hadde da 25 aksjonærbedrifter.

Truls Paulsen (t.v) i Dragefossen og Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS har funnet hverandre.

Foto: Designia – Lars Antonsen


Kontaktpersoner: 

Odd Emil Ingebrigtsen
Direktør BRUS
Tlf.: 906 78 653
E-post: odd.emil@brus.bodo.no

Truls Paulsen
Dragefossen
Tlf.: 992 74478
E-post: truls@dragefossen.no