BRUS satser bredere! Flere arbeidsplasser, styrket infrastruktur og en relevant utdanning for næringslivet i regionen.

Torsdag 23. mai gjennomførte BRUS generalforsamling med påfølgende nettverkstreff i samarbeid med Bodø/Glimt på Aspmyra stadion. BRUS tar nå steget opp fra å være et regionalt utviklingsselskap, til nå også å fokusere ekstra på å jobbe for, og sikre næringslivet i Nord-Norge nasjonale konkurransedyktige rammebetingelser.

Om generalforsamlingen

BRUS gjennomførte 23. mai sin sjette generalforsamling i sportsbaren på Aspmyra stadion. Et nytt styre ble valgt, og på dagsordenen stod også endringer i BRUS’ sin strategiplan. BRUS har tre nedfelte hovedformål i sin virksomhet: Det handler om å skape flere arbeidsplasser i regionen, jobbe med infrastruktur og sette ekstra fokus på utdanning. En felles visjon og hensikten bak etableringen av BRUS er at det som er bra for min region også er bra for min bedrift.

Jeg er utrolig stolt over å lede et så flott selskap, som i aller høyeste grad er særlig relevant for både lokale- og regionale beslutningstagere. Vi ser også at vi blir særlig lyttet til av nasjonale beslutningstagere i Oslo. Det på grunn av at det er betydelige eiere og aksjonærer bak BRUS, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Ny oppdatert strategiplan

To spesielt viktige punkt som BRUS behandlet under sin sjette generalforsamling var å styrke arbeidet med å knytte hele regionen sammen. Bodøregionen strekker seg definert fra BRUS sin side, fra nye Hamarøy i nord til Lurøy i sør. BRUS velger å styrke strategien sin ved å jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å sikre at næringslivet kan konkurrere på like vilkår i internasjonale og globale markeder. I tillegg styrkes arbeidet med å skulle tiltrekke oss flere investorer, kunnskapsmiljøer, kunnskapsbedrifter og flere offentlige virksomheter for etableringer i Bodøregionen.

BRUS vil fremover ta en sterkere rolle i jobben med å prøve å tiltrekke seg flere investeringer til regionen. Regionen har mye å gå på for å gjøre seg enda mer attraktiv både nasjonalt og internasjonalt. At dette arbeidet styrkes er helt naturlig for BRUS som utviklingsselskap, sier Holmen.

BRUS skal også være særlig relevant for store nasjonale og internasjonale foretak. Derfor skal vi jobbe mer målrettet for å sikre gode rammebetingelser for næringslivet her oppe i nord. Vi skal styrke arbeidet med å sikre at nasjonal transportplan følges. Det betyr at flyplassen i Bodø skal bygges, ny by kommer. Og logistikk-knutepunktet Bodø skal styrkes, avslutter Holmen.

Styret i BRUS

Det nyvalgte styret i BRUS består nå av styreleder Tord Kolstad, TK Eiendom. Styremedlemmene Morten Jakhelln, Hundholmen Byutvikling, Mariann Meby, BNF, Einar Jørgensen, Elektro, Ellisiv Løvold, Løvold Solutions, Mads Torrisen, Svein Torrisen & Sønner AS, Bjørn Olsen, Nord Universitet, Ketil Skår, Rørleggern Fauske, Vara Pål Einar Olsen, Invis AS og Truls Paulsen, Dragefossen. Paulsen erstatter Arne Juell fra Bodø Energi.IRIS Salten IKS går inn på eiersiden i BRUS

IRIS Salten er blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap.
– Iris og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har mange likhetstrekk. Vi er begge opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling i regionen og er begge offensive for å oppnå et grønt skifte, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.

SAMME MÅL
– Alle tre fokusområdene i BRUS; kunnskap, infrastruktur og utvikling av nye selskaper og arbeidsplasser, er viktige satsingsområder som Iris har hatt fokus på i mange år. Det er derfor naturlig at vi nå går inn som aksjonær i selskapet og utvikler et nærmere samarbeid.

MER AVFALL
Iris er godt kjent for henting og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv i Salten-kommunene gjennom 25 år. I tillegg til avfallsselskapene Iris Service, Iris Produksjon og Returta Iris, eier Iris Salten selskapene Labora og Mivanor, og er majoritetseier i HT Safe og største aksjonær i Nofir.

IRIS-konsernet omsatte i 2018 for 276 millioner kroner og har 135 ansatte.

OVER 12,5 MRD.
Med Iris på laget har BRUS nå 38 aksjonærer. Det gjør at selskapene på eiersiden i BRUS bikker over 12,5 milliarder kroner i omsetning. Eier-selskapene bidro i fjor med over 350 millioner kroner i skatt til fellesskapet og sysselsatte over 3100 ansatte som fikk over 2,5 milliarder kroner i lønnsutbetalinger.

– Vi er veldig glad for at vi har Iris med på eiersiden i BRUS. Iris har i mange år bidratt til kompetanseheving i regionen blant annet ved å støtte Trainee Salten, og kommer til å bli en solid bidragsyter for økt verdiskaping også i framtiden, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS.

Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng (t.v.) i Iris Salten og Elnar Remi Holmen i BRUS forener nå krefter ved at iris blir aksjonær i BRUS.


Kontaktpersoner: 

Elnar Remi Holmen
0047 99 51 43 21
erh@brus.bodo.no


Orient Holding AS tar steget inn i BRUS

Orient Holding AS har blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap AS. BRUS sitt lokale eierskap nærmer seg 40 selskap i Bodøregionen.  

Om Orient Holding AS

Orient Holding AS ledes av styreleder Stephen Fu, og er et morselskap i en importvirksomhet som ble etablert allerede tilbake i 2003. De har i dag over 20 ansatte i Bodø, Fredrikstad og Kina. Tilbake i 2003 startet de sin virksomhet med import av forbruksvarer til kjeder som for eksempel Felleskjøpet, Rema, Smart Club og Coop. De senere årene har selskapet omstrukturert import til mer industrielle produkter. Deres største samarbeidspartnere i dag er Moen Marine, Maske Gruppen og Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS. De har spesialisert seg i teknisk, juridisk og kommersiell kompetanse på kontoret i Kina. Stephen Fu har de siste årene jobbet aktivt mot utvikling av ny teknologi, og har nå lyktes med etableringen av Nordic Smart House (NSH). Her produserer de patetenterte, innovative og kostnadseffektive modulbygg i stål som vil revolusjonere boligmarkedet. Han har i dag kontrakter og utbyggingsavtaler med blant annet Fauske og Steigen og jobber målrettet med å treffe et voksende internasjonalt marked. NSH har fått banebrytende samarbeid med blant annet Telenor med utvikling av teknologiske innovative smarthus-løsninger i sine modulbygg.

Jeg er utrolig glad for at Stephen Fu med Orient Holding AS og Nordic Smart House AS blir aksjonær i BRUS. Deres kompetanse og kunnskap både med innovasjon og innsikt i nye internasjonale markeder som Kina er god kjernekunnskap som vil berike felleskapet i BRUS-familien, sier Administrerende direktør Elnar Remi Holmen.

BRUS består i dag av nær 40 eiere der Orient Holding blir ny aksjonær som går inn på eiersiden. Aksjonærene i BRUS ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved etablering av flere lønnsomme arbeidsplasser i regionen. BRUS eiere omsetter for over 12 milliarder kroner i 2018. De bidro med over 300 millioner kroner i form av skatt til fellesskapet. De sysselsetter over 3000 ansatte og bidro med over 2,3 milliarder kroner i lønnsutbetalinger til sine ansatte. Med Orient Holding AS, styrkes næringslivets samfunnsbidrag i Bodøregionen.

Orient Holding og Nordic Smart House tar stadig nye posisjoner i det nasjonale og internasjonale markedet. Vi tar i tillegg samfunnsansvaret på det største alvor og ønsker å være med å bidra til å skape større verdier til fellesskapet. Vi ønsker å være med på laget for å påvirke at næringslivets rammevilkår styrkes slik at vi som aktører i fremtiden kan skape enda større verdier, flere arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, sier styreleder Stephen Fu.Ny by- ny flyplass – Rett skal være rett!

Ny by- ny flyplass er det viktigste prosjektet for Bodø, Nord Norge og Norge. Prosjektet vil ha betydning langt utenfor Norges grenser. Det var djerve politikere som tilbake til de dager når det ble vedtatt at forsvarets aktiviteter på lufthavna skulle legges ned, i stedet valgte å se fremover. Det som var mørke skyer i horisonten, ble omgjort til fremtidsoptimisme, visjoner av verdensklasse og ambisjoner som plasserte Bodø på internasjonal dagsordenen verden rundt. Det skal vi alle være stolte av, fordi det finnes nok eksempler på nasjonale vedtak som har gjort det vanskelig for lokalsamfunn å ta vare på optimismen og fremtidstrua.

I Bodø har vi vært heldige. Vi har nå fått enstemmige politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt til å bygge Bodø og Nord Norge for fremtiden, der vi for første gang i historien skal flytte en hel flyplass et stykke sør-vest, for så å frigjøre sentrumsnære indrefilet-arealer hvor vi skal bygge verdens smarteste og innovative bydel. En bydel som blir like stor som Central Park i New York som skal produsere mer energi enn den forbruker selv. Et innovativt kompetansesentrum med fremtidsrettede arbeidsplasser som skal sikre pensjoner og velferd til fremtidens innbyggere ikke bare i Bodø og Nord Norge, men hele Norge. Med verdens smarteste transport- og logistikkløsninger med verden som visningsarena. En bydel som tiltrekker seg byplanleggere og beslutningstagere fra alle verdens hjørner. Som sagt, det skal vi være stolte av. Alt dette har vi fått til fordi visjonære politikere og samfunnsbyggere tok en negativ sak, snudde den på hodet og grep mulighetene!

Nå er vi snart der, men det krever fortsatt hardt arbeid. For mange tror at prosjektet er opplest og vedtatt. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid av mange aktører der det politiske miljøet og næringslivet står samlet. BRUS rolle i dette prosjektet har vært å dele fremtidsoptimismen og visjonene. Næringslivet i Bodøregionen vil være med på utviklingen av dette fantastiske prosjektet. Derfor har vi engasjert oss ekstra! Derfor blir vi også lei oss når Avisa Nordland fremstiller feil fakta i saken. I lørdagens lederartikkel, 16.februar fremstår det som om at BRUS har sendt brev til to statsråder for å be om hjelp til å skape mellomfinansiering. Vi har ikke sendt noe brev, og ikke med det budskapet som fremstilles.

Det BRUS derimot har gjort har vært å be Nærings- og kommunal- og moderniseringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Monica Mæland om et møte. I disse møtene inviterte vi både ordfører Ida Pinnerød (Ap) og ordførerkandidat Lars Vestnes (H) til å delta. Møtene ble gjennomført onsdag 13.februar i Oslo der Vestnes deltok sammen med styret i BRUS. Vi formidlet til ministrene at Ny by- ny flyplass er Bodøs, Nord Norges og kanskje Norges aller viktigste prosjekt om dagen. Det skal bygges en helt ny bydel på nær 3000 mål, som skal bli et verdensledende prosjekt i moderne historie. Denne bydelen skal bygges ut i minst i et 50 til 100-årsperspektiv. Det vil på mange måter være en del av Bodø kommunes «pensjonssparing» for fremtiden. Her vil næringslivet spille på lag for at denne bydelen kan fylles med innhold og bli en attraktiv bydel med arbeidsplasser i verdensklasse. Nå begynner det å bli dårlig tid til å finne løsninger som ivaretar de forpliktelser som Stortinget har vedtatt i Nasjonal Transportplan. I dette skjebnefellesskapet må også Bodø kommune må oppfylle sine forpliktelser. Torsdag 7.februar gjorde Bodø bystyre viktige vedtak for videre fremdrift av prosjektet, vedtak som vi mener må følges opp: «Bystyret viser til forutsetningene i nasjonal transportplan 2018-2029 om at lokale myndigheter skal kjøpe tomt fra Forsvarsbygg til markedspris og i tillegg bidra til finansiering av nye Bodø lufthavn. 1. Bodø bystyre ber rådmannen kartlegge og legge fram en oversikt til neste formannskapsmøte over hvordan Bodø kommune kan kapitalisere/finansiere lokalt eiendomsselskap 2. Bodø bystyre ber rådmannen lage forretnings- og finansieringsplan for eiendomsvirksomheten som skal forvalte eiendomsmassen som frigjøres til byutvikling ved flytting av flyplassen.»

I våre møter med regjeringen ga vi derfor signaler om at det nå fra Bodø sin side virker til å være god enstemmig politisk fremdrift i saken basert på vedtak fattet i bystyret. Vedtak om Bodømodellen, der lokale forpliktelser kan legges på bordet for å få nettopp den nødvendige fremdriften i saken. Vårt viktigste budskap var derfor at departementene må sørge for rask fremdrift i saken straks det ligger en skisse på bordet til hvordan kommunen kan finansiere sitt bidrag.

Ny by- ny flyplass er Bodøs aller viktigste prosjekt om dagen! Det blir ikke enklere for noen samferdsels- og infrastrukturprosjekter å finne handlingsrom i prioriteringene til fremtidige statsbudsjett. Derfor må alle parter, partier og samfunnsbyggere stå sammen om å sørge for at vi kan realisere dette fantastiske visjonære prosjektet til en lavest mulig kostnad, raskest mulig, der vi får på plass en ny flyplass i verdensklasse og hvor vi bygger verdens meste bærekraftige og smarte bydel, med tusenvis av nye arbeidsplasser som finansierer vår felles fremtidige velferd.Spadetak for nytt tårnsenter og ny lufthavn på en og samme dag!

– Tirsdag 29.januar ble første spadetak for ny fjernstyrt tårntjeneste tatt og skisse for nye Bodø lufthavn annonsert. Arkitekttegningene for den nye lufthavnen i Bodø ble sluppet av Avinorsjef Dag Falk-Petersen. Det er lagt vekt på natur, lys og været. Naturelementer vi kjenner igjen fra Bodø, sier Petersen.

Luftfartskonferansen er Norges største og viktigste konferanse for luftfart, arrangert av Luftfartstilsynet hvert år her i Bodø. Konferansen ble åpnet av nybakt statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen. Dette var også hans første offisielle opptreden etter en uke i som statssekretær i departementet. Ellingsen er den tredje statssekretæren fra Bodøregionen etter Tom Cato Karlsen og Elnar Holmen, og har fått viktige ansvarsområder som blant annet Nasjonal Transportplan og luftfart.

– I Bodø skjer det spennende ting på gang og Avinor og Samferdselsdepartementet skal spille på lag for å få til en fremtidsrettet lufthavnutvikling i Bodø, sier statssekretær Allan Ellingsen.

Konsernsjef Petersen i Avinor var tydelig i sitt innlegg på at det er Storting og regjering som fatter vedtak i lufthavnstruktur der både nedleggelser og bygginger av nye lufthavner er på agendaen. Han gjorde et poeng av at Bodø enda ikke er endelig vedtatt utbygd i denne prosessen.

– BRUS er glad for at det er stort trykk både politisk og administrativt for å få på plass de avtalene som er nødvendig for at første spadetak for flytting av flyplassen kan skje og at prosjektet fysisk kommer inn under Avinors vinger som et endelig vedtatt prosjekt, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Dagens største gladsak var at det faktisk kom et spadetak. Det ble gjennomført av ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, direktør for flysikring i Avinor, Anders Kirsebom og statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen.

Dette er høyteknologiske arbeidsplasser av første slag i verden som legges hit til flybyen Bodø. For første gang i verden etableres det høykompetente arbeidsplasser som fjernstyrer tårn rundt om i landsdelen, tjenester som i dag opereres lokalt. Disse tjenestene kan i prinsippet operere alle lufthavner i verden fra et senter som dette som nå bygges og etableres på Langstranda i Bodø.

– Første spadetak i det nye fjernstyrte tårnsystemene skal serve 15 lufthavner fra Røst som er en forholdsvis liten lufthavn, til Bodø som er en relativt stor lufthavn, sier Ellingsen.

– Med det utgangspunkt at sikkerhet er i høysetet for alle operasjoner i Norge og verden etableres dagen senter med tanken på at sikkerheten skal bli enda bedre enn dagens. Ny teknologi vil bidra til dette, avslutter Ellingsen.Nord i Sør

Over 300 nordnorske næringslivsledere, politikere og offentlig ansatte tok turen til Oslo for deltagelse på «Nord i Sør» arrangert av NHO, en av de største årlige Næringslivskonferansene for Nord Norge. Konferansen tar temperaturen på Nord Norge, nordnorsk næringsliv og nører opp om hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i Nord.

På plakaten stod blant annet partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Spesielt næringsministeren dedikerte egen plass i sitt innlegg til Bodøs flaggskip om dagen, «Ny By Ny Flyplass».

– Jeg får høre om et av de mest spennende prosjektene som er i Nord Norge om dagen, hver eneste dag, sier næringsministeren og henviser til sin statssekretær fra Bodø, Daniel Bjarmann Simonsen.

-Bodø er som et laboratorium. Her skal det bygges verdens grønneste og smarteste flyplass, sier Røe Isaksen.

Ny administrerende direktør i BRUS Elnar Remi Holmen satte stor pris på de gode signalene som politikerne ga på konferansen.

– At regjeringsmedlemmer, her ved næringsministeren har dette viktige prosjektet på radaren, er helt avgjørende for at de til en hver tid riktige beslutninger blir tatt, sier Elnar Remi Holmen.

– Prosjektet har stor politisk blokkoverskridende støtte, noe som er utrolig bra, og det viser at det er helt avgjørende at politikere og næringsliv kjenner sin besøkelsetid der beslutningene tas, og det er derfor BRUS er i Oslo, sier Holmen.

Jonas Gahr Støre (AP) kunne i sitt innlegg vise sin store støtte til økt sysselsetting, næringsutvikling og verdiskaping i Nord Norge.- Vi har lenge snakket om muligheter i Nord Norge. Tiden er inne for å innkassere mulighetene til å skape faktiske resultater. Vi må skape flere lønnsomme arbeidsplasser avslutter Holmen.Masse velkommen til Elnar som ny direktør i BRUS

Elnar (32) er ny direktør i BRUS: – Jeg er henrykt over muligheten

Elnar Remi Holmen (32) blir ny administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS). Holmen kommer til jobben fra stillingen som seniorrådgiver i NHO Nordland.

Elnar Remi Holmen (32) blir ny administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS). Holmen kommer til jobben fra stillingen som seniorrådgiver i NHO Nordland. Det skriver selskapet i en pressemelding.

BRUS er eid av 34 sentrale bedrifter og aktører i Bodøregionen. BRUS sitt oppdrag er å legge til rette for økt verdiskaping, sysselsetting og å være en tydelig stemme for næringslivet i regionen.

Den nye direktøren er svært fornøyd over å tre inn i lederrollen.

Les mer hos Avisa Nordland.Utbyggere med vilje til å satse

Byggekraner er et godt tegn. Det betyr fremtidstro, at noen tør å investere sine egne penger og selvfølgelig en bank som tror på prosjektet.

Vi trenger lokale verdiskapere som tør å investere. De skaper arbeidsplasser og ringvirkninger.  Det er flott og viktig, at de får til lønnsomme prosjekter og tjener penger. Det tjener nemlig også lokal- og storsamfunnet vårt på. Overskudd betyr nye midler tilgjengelig for nye investeringer.

Lokale verdiskapere og utbyggere er enkeltpersoner i bedrifter som har vilje og evne til å satse. Aktivitet har en tendens til å føre til mer aktivitet. Derfor er investeringer så viktige, både i offentlig og privat regi.

Så hvorfor heies det ikke mer på disse som tør satse?  I det offentlige ordskiftet og diskusjoner rundt kaffebordene fremkommer av og til «Utbygger», nærmest som et skjellsord i stedet for at de heies på.

«Alle» er positive til nye arbeidsplasser, men mange ser nok ikke at det er en sammenheng mellom lokale verdiskapere som for eksempel utbyggere og nye arbeidsplasser. Mange tenker ikke over det som ligger bak av innsats og investeringer for å skape nye arbeidsplasser. Det er faktisk viktig å aktivt bygge en kultur for å heie på lokale verdiskapere fordi dette vil bidra enda mer for å skape nye arbeidsplasser og virksomhet.

De fleste har ikke noe forhold til store utbyggingsprosjekter, eller til risiko og innsats i disse. Man tror prosjekter kommer av seg selv og tenker ikke på det som ligger bak av innsats både i tid og penger? Et eventuelt engasjement skjer i hovedsak som en protest mot noe.  Det er alltid lettere å engasjere mot noe enn for noe. Det er særdeles sjeldent det er fakkeltog «for» noe.

Ikke det at ethvert utbyggingsprosjekt ukritisk skal heies på. Uenighet skaper viktig dynamikk og er en nødvendig del av utvikling. Dynamikken i uenighet kan være med på å forme prosjekter og gi et bedre resultat til slutt. Vi bør dyrke en kultur for respekt og aksept for uenighet. En slik kultur må også ha respekt og aksept for at når beslutningen er tatt så er man ferdig med saken og ikke ender opp med en uendelighet av omkamper. En bunnplanke bør være en kultur som fokuserer på muligheter.

For bedrifter som skal satse har det stor betydning å få støtte og møte positivitet underveis i utviklingen av et prosjekt. Spesielt fra den aktuelle kommune prosjektet skal realiseres i er det viktig at man opplever å bli møtt positivt og løsningsorientert. Det motsatte kan ta knekken på den beste ide.

Det er også grunn til å reflektere over hvor viktig investeringer er for utvikling av lokalsamfunnet vårt og hvilke ringvirkninger vi får fra investeringer. Vi burde ha mer kunnskap om ringvirkninger fra slike investeringsprosjekter og hvilken samfunnsutvikling har man fått i etterkant.

Hvilke ringvirkninger har vi fått fra for eksempel realiseringen av  Scandic Havet i 2014? Diskusjonen i forkant av dette prosjektet har mange likhetstrekk med dagens diskusjoner om de nye hotellprosjektene. Her er noen momenter:

  • Hotellnæringen i byen var stort sett unisont meget skeptisk til bygging av Scandic Havet. I dag er vel resultatet at alle er kommet bedre ut som følge av økt aktivitet. Derfor er det lite protester mot de 4 planlagte nye hotell-prosjektene.
  • Grunneier Bodø Kommune fikk realisert et betydelig beløp for en tomt på ca 1,2 daa med gamle havneskur på som kunne brukes til kommunale investeringer.
  • Ca 100 nye arbeidsplasser ble tilført byen. Den private utbyggeren tok all risiko.
  • Utsikten fra gateplan er jo like dårlig om det er et bygg på 1 eller 17 etg. Nå er det en fantastisk utsikt fra Scandic Havets 17 etg. som er åpen for allmenheten.
  • Scandic Havet startet en reguleringsmessig revolusjon i Bodø og flere punktbygg er idag underveis som følge av dette.

Vi trenger utbyggere og investeringer for å skape ny virksomhet og arbeidsplasser.  Aktivitet skaper meraktivitet. Vi trenger folk som tør å satse og som har vilje til å stå på. I stedet for å bli misunnelige må vi unne andre suksess og heie på de som satser-enten de lykkes eller mislykkes!BRUS inviterer: NY BY– HVA NÅ?

NY BY– HVA NÅ?

STORMEN, LILLE SAL 6. MARS KL. 19.00


Samtale om muligheter og utfordringer for Bodø og regionen. Tidligere miljø- og klimaminister og Bodøpatriot Vidar Helgesen og Bodøs ordfører Ida Pinnerød i samtale med redaktør i High North News Arne O Holm.

Bakgrunn
Den Nye Flyplassen er allerede under plan-legging og skal ferdigstilles i 2025/26. Dette er kanskje historiens største infrastruktur-investering i hvertfall i Bodø. Den nye flyplassen vil legge grunnlaget for nye muligheter og nye arbeidsplasser.

Samtidig er det også vanskelige utfordringer:
Hvordan få til tilstrekkelig vekst?
– hvordan skape flere jobber?
– hvordan få flere til å flytte hit?
– har vi økonomisk handlefrihet og vilje til å satse?

Vidar Helgesen har spilt en sentral rolle i prosessen rundt et positivt vedtak for den nye flyplassen. Ida Pinnerød har som byens ordfører også vært sentral i prosessen og leder byen inn i en ny tid. Arne O Holm er en eminent journalist med egen nese for de gode samtalene og presise spørsmål.


Salten Aqua og Coop Nordland i nytt samarbeid

BRUS-aksjonærene Salten Aqua og Coop Nordland samarbeider om ny industrietablering i Bodø innen fisk.

Last ned presentasjon fra pressekonferansen