Delegasjon besøker Fauske kommune

Fauske Kommune hadde 6 juni besøk av en delegasjon av 29 rådmenn fra danske kommuner. Med i programmet en presentasjon av BRUS og arbeidet for økt verdiskaping i regionen.

Med i programmet en presentasjon av BRUS og arbeidet for økt verdiskaping i regionen.

 Utvikling av nye smarte byer er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet

De misforståtte byene

Nøkkelen til klimaomstillingen ligger i byene. Men vi har en forenklet forståelse av hvordan det kompliserte samspillet i byer fungerer. Virkeligheten er ikke som et dataspill, der vi må følge reglene som produsenten har bestemt. For å lykkes med klimaomstilling i virkeligheten må vi forandre spillereglene også, skriver Jakob Grandin.

For å unngå katastrofale klimaendringer kreves umiddelbare og omfattende reduksjoner av klimautslipp. Samtidig er det vanskelig å ta inn over seg hvor omfattende den samfunnsomstillingen som kreves faktisk er, og hvor fort den må gjennomføres. Tidsrammene er små. Klimaforskeren Kevin Anderson beregner at for å ha en rimelig sjanse til å begrense temperaturstigningen til 2 grader kreves nullutslipp på globalt plan 2050 – de rikere delene av verden må være nede på nullutslipp allerede rundt 2035. I denne sammenhengen kommer de nåværende nasjonale og internasjonale målsetningene til kort. Derfor kan byene spille en viktig rolle.

Les mer hos Energi og KlimaTil værs med folk og fisk

«Til værs med folk og fisk» i Bodø idag handler om muligheter innen flyfrakt fra Bodø Lufthavn.

Morten Mangset Lorentsen forteller om GIFAS og lokal lakseproduksjon på mange titusen tonn/år. Bengt Eide forteller om nye kjølekasser til flyfrakt som overflødiggjør is og dermed får man mer fisk hver kasse. Mange gode innspill om nye muligheter. Godt initiativ fra Bodø Kommune, Avinor og WiderøeFortsatt behov for større og sterkere kommuner

Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden, må kommunene ha gode fagmiljø og dyktige ansatte til å ta vare på innbyggerne. – Allerede i dag har mange kommuner utfordringer med kapasitet og kompetanse og trenger å bli større og sterkere. Kommuner som slår seg sammen skal derfor fortsatt få gode økonomiske virkemidler, sier kommunalminister Monica Mæland.

I kommunereformen skal 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye kommuner. Om knappe to år vil nesten én av tre bo i en ny kommune. Men fortsatt vil mer enn 120 kommuner ha under 3000 innbyggere og nesten halvparten av kommunene mindre enn 5000 innbyggere. Det er derfor fortsatt behov for større og sterkere kommuner.

Kommunene har hatt svært gode økonomiske rammer de siste årene. I årene framover blir det flere eldre, lavere oljeinntekter, strammere økonomiske rammer og samtidig økte forventninger til velferdstjenestene. Det legger press på kommunene.

– Utfordringene vil ikke gå over. Nå må kommunene tenke på innbyggernes beste. Jeg er bekymret for at mange kommuner har små og sårbare kompetansemiljø. Vi trenger fagfolk som kan følge opp barnevernsbarna, de med psykiske problemer, barn med lærevansker og eldre med sammensatte utfordringer, sier Mæland.

Les mer hos regjeringen.noThis Week’s Awesome Stories From Around the Web (Through May 5)

Singularityhub har samlet fem interessante artikler om teknologi og teknologiske utviklinger fra rundt om på nettet.

Les artiklen her hos sigularityhub.comEt meget vellykket "Opplyst 2018"

Inspirasjon, engasjement og en viktig møteplass for næringsliv og politikk.

Velfortjent heder og ære til våre lokale verdiskapere, som bi heier på!! Takk til arrangører og initiativtakerne.Slik vil EU satse på den digitale fremtiden

Forskning på kunstig intelligens og en handlingsplan mot falske nyheter er noen av de siste forslagene Europakommisjonen har presentert på det digitale området.

I handlingsplanen mot falske nyheter vil Europakommisjonen blant annet jobbe for mer åpenhet rundt hvordan innhold finansieres og sponses på nett, særlig med hensyn til politisk reklame. Det skal også bli lettere for brukerne å oppdage og få tilgang til ulike nyhetskilder som representerer alternative synspunkter. Samtidig foreslås tiltak for å identifisere og stenge falske kontoer og legge til rette for at faktasjekkere, forskere og myndigheter kontinuerlig kan overvåke feilaktig informasjon på nett.

Her kan du lese Europakommisjonens pressemelding.

– Flere land har ment at EU bør gå lenger enn frivillige tiltak og utforming av bransjenormer. Noen land har allerede begynt å lage regelverk på dette området, men EU ønsker å komme på banen med en egen plan for å motvirke at landene går sine egne veier, noe som kan føre til forskjellig praksis på det digitale markedet, sier IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen ved Norges delegasjonen til EU.

Les mer hos regjeringen.noNy kartteknologi til oppdretterne

Den kjente flash-manøvreringen i Havbruksloggen fases nå ut, og inn kommer det en helt ny og moderne kart-modul. Her vil mange nye funksjonaliteter møte brukerne allerede i fugleperspektiv av oversikten til lokaliteten, melder selskapet.

– Dette blir en kraftig modernisering av en, om ikke ‘den’ største funksjonaliteten i Havbruksloggen, forteller daglig leder Magnus Skyrud Jensen i en pressemelding.

Den tidligere løsningen som han betegner som ‘flashen’ gir et statisk bildet i fugleperspektiv, der oppdretterne kan grafisk klikke seg ned i anlegget og få eksakte illustrasjoner helt ned på komponentnivå i sine fortøyningssystem.

Les mer hos kyst.noRegjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

– Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les strategien her

– Offentlige data er en verdifull ressurs. Mobilappene som hjelper oss å finne de beste reiserutene trenger offentlige data, det samme gjør både kommunale byplanleggere og kreative gründere eller forskere. Fremtidens mobilitet vil bli smartere og grønnere enn i dag, og data er på mange måter energien i denne utviklingen.

Les mer hos regjeringen.noOur economic toolkit is out of date. Our future depends on updating it

Before the threat of a US-China trade war arose, surging stock markets and corporate profits had obscured the fact that the global economic system is under existential stress. Global financial stability remains considerably in doubt. Indeed, as world financial leaders gather for the annual IMF/World Bank spring conference in Washington, DC, the rapid pace of technological change and rising inequality are fueling ever louder calls for root-and-branch revision of the entire system.

For governments to cope with these mounting pressures, they will need to rethink the key policy tools on which they have relied for well over a century, starting first and foremost with taxation.

Death and taxes may have been the only certainties in the world of Benjamin Franklin two centuries or so ago; today, only death remains undeniable. With the rise of the digital economy, more and more economic value is derived from intangibles such as the data collected from digital platforms, social media, or the sharing economy. And because company headquarters can now be moved between countries with ease, governments are finding it ever harder to raise taxes. At the same time, public spending will likely have to increase to meet the demands of those left behind in the era of globalization and digital technologies.

Les mer hos / Read more at weforum.org