Til værs med folk og fisk

«Til værs med folk og fisk» i Bodø idag handler om muligheter innen flyfrakt fra Bodø Lufthavn.

Morten Mangset Lorentsen forteller om GIFAS og lokal lakseproduksjon på mange titusen tonn/år. Bengt Eide forteller om nye kjølekasser til flyfrakt som overflødiggjør is og dermed får man mer fisk hver kasse. Mange gode innspill om nye muligheter. Godt initiativ fra Bodø Kommune, Avinor og WiderøeFortsatt behov for større og sterkere kommuner

Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden, må kommunene ha gode fagmiljø og dyktige ansatte til å ta vare på innbyggerne. – Allerede i dag har mange kommuner utfordringer med kapasitet og kompetanse og trenger å bli større og sterkere. Kommuner som slår seg sammen skal derfor fortsatt få gode økonomiske virkemidler, sier kommunalminister Monica Mæland.

I kommunereformen skal 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye kommuner. Om knappe to år vil nesten én av tre bo i en ny kommune. Men fortsatt vil mer enn 120 kommuner ha under 3000 innbyggere og nesten halvparten av kommunene mindre enn 5000 innbyggere. Det er derfor fortsatt behov for større og sterkere kommuner.

Kommunene har hatt svært gode økonomiske rammer de siste årene. I årene framover blir det flere eldre, lavere oljeinntekter, strammere økonomiske rammer og samtidig økte forventninger til velferdstjenestene. Det legger press på kommunene.

– Utfordringene vil ikke gå over. Nå må kommunene tenke på innbyggernes beste. Jeg er bekymret for at mange kommuner har små og sårbare kompetansemiljø. Vi trenger fagfolk som kan følge opp barnevernsbarna, de med psykiske problemer, barn med lærevansker og eldre med sammensatte utfordringer, sier Mæland.

Les mer hos regjeringen.noThis Week’s Awesome Stories From Around the Web (Through May 5)

Singularityhub har samlet fem interessante artikler om teknologi og teknologiske utviklinger fra rundt om på nettet.

Les artiklen her hos sigularityhub.comEt meget vellykket "Opplyst 2018"

Inspirasjon, engasjement og en viktig møteplass for næringsliv og politikk.

Velfortjent heder og ære til våre lokale verdiskapere, som bi heier på!! Takk til arrangører og initiativtakerne.Slik vil EU satse på den digitale fremtiden

Forskning på kunstig intelligens og en handlingsplan mot falske nyheter er noen av de siste forslagene Europakommisjonen har presentert på det digitale området.

I handlingsplanen mot falske nyheter vil Europakommisjonen blant annet jobbe for mer åpenhet rundt hvordan innhold finansieres og sponses på nett, særlig med hensyn til politisk reklame. Det skal også bli lettere for brukerne å oppdage og få tilgang til ulike nyhetskilder som representerer alternative synspunkter. Samtidig foreslås tiltak for å identifisere og stenge falske kontoer og legge til rette for at faktasjekkere, forskere og myndigheter kontinuerlig kan overvåke feilaktig informasjon på nett.

Her kan du lese Europakommisjonens pressemelding.

– Flere land har ment at EU bør gå lenger enn frivillige tiltak og utforming av bransjenormer. Noen land har allerede begynt å lage regelverk på dette området, men EU ønsker å komme på banen med en egen plan for å motvirke at landene går sine egne veier, noe som kan føre til forskjellig praksis på det digitale markedet, sier IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen ved Norges delegasjonen til EU.

Les mer hos regjeringen.noNy kartteknologi til oppdretterne

Den kjente flash-manøvreringen i Havbruksloggen fases nå ut, og inn kommer det en helt ny og moderne kart-modul. Her vil mange nye funksjonaliteter møte brukerne allerede i fugleperspektiv av oversikten til lokaliteten, melder selskapet.

– Dette blir en kraftig modernisering av en, om ikke ‘den’ største funksjonaliteten i Havbruksloggen, forteller daglig leder Magnus Skyrud Jensen i en pressemelding.

Den tidligere løsningen som han betegner som ‘flashen’ gir et statisk bildet i fugleperspektiv, der oppdretterne kan grafisk klikke seg ned i anlegget og få eksakte illustrasjoner helt ned på komponentnivå i sine fortøyningssystem.

Les mer hos kyst.noRegjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

– Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les strategien her

– Offentlige data er en verdifull ressurs. Mobilappene som hjelper oss å finne de beste reiserutene trenger offentlige data, det samme gjør både kommunale byplanleggere og kreative gründere eller forskere. Fremtidens mobilitet vil bli smartere og grønnere enn i dag, og data er på mange måter energien i denne utviklingen.

Les mer hos regjeringen.noOur economic toolkit is out of date. Our future depends on updating it

Before the threat of a US-China trade war arose, surging stock markets and corporate profits had obscured the fact that the global economic system is under existential stress. Global financial stability remains considerably in doubt. Indeed, as world financial leaders gather for the annual IMF/World Bank spring conference in Washington, DC, the rapid pace of technological change and rising inequality are fueling ever louder calls for root-and-branch revision of the entire system.

For governments to cope with these mounting pressures, they will need to rethink the key policy tools on which they have relied for well over a century, starting first and foremost with taxation.

Death and taxes may have been the only certainties in the world of Benjamin Franklin two centuries or so ago; today, only death remains undeniable. With the rise of the digital economy, more and more economic value is derived from intangibles such as the data collected from digital platforms, social media, or the sharing economy. And because company headquarters can now be moved between countries with ease, governments are finding it ever harder to raise taxes. At the same time, public spending will likely have to increase to meet the demands of those left behind in the era of globalization and digital technologies.

Les mer hos / Read more at weforum.orgTech Optimists See a Golden Future—Let’s Talk About How We’ll Get There

Technology evangelists dream about a future where we’re all liberated from the more mundane aspects of our jobs by artificial intelligence. Other futurists go further, imagining AI will enable us to become superhuman, enhancing our intelligence, abandoning our mortal bodies, and uploading ourselves to the cloud.

Paradise is all very well, although your mileage may vary on whether these scenarios are realistic or desirable. The real question is, how do we get there?

Economist John Maynard Keynes notably argued in favor of active intervention when an economic crisis hits, rather than waiting for the markets to settle down to a more healthy equilibrium in the long run. His rebuttal to critics was, “In the long run, we are all dead.” After all, if it takes 50 years of upheaval and economic chaos for things to return to normality, there has been an immense amount of human suffering first.

Similar problems arise with the transition to a world where AI is intimately involved in our lives. In the long term, automation of labor might benefit the human species immensely. But in the short term, it has all kinds of potential pitfalls, especially in exacerbating inequality within societies where AI takes on a larger role. A new report from the Institute for Public Policy Research has deep concerns about the future of work.

Les mer hos / read more at singularityhub.comDel/tips Skriv ut Vil styrke innovasjon i offentlige innkjøp

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal bidra til mer innovasjon. Innovative innkjøp var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 22. mars.

– Det offentlige bruker årlig 500 milliarder kroner på innkjøp fra privat sektor. Ved bruk av bedre metoder for innkjøp kan vi bidra til bedre løsninger for befolkningen og et mer innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Dette vil gi norske bedrifter økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg.

Digitaliseringsutvalget fikk presentert hvordan det offentlige, gjennom blant annet dialog med markedet og beskrivelser av behov, kan foreta gode og innovative anskaffelser. Dette er spesielt viktig ved anskaffelse av digitale løsninger, hvor hastigheten i teknologiutviklingen ofte begrenser innkjøperens kunnskap om mulige løsninger i markedet.

Utvalget fikk presentert eksempler på innovative anskaffelser fra to ulike perspektiv: Hospital IT, som leverer velferdsteknologi, presenterte hvilke utfordringer som er knyttet til å levere ny digital løsning til en offentlig virksomhet. Det interkommunale samarbeidet Værnesregionen IT presenterte blant annet hvilke typer risiko som er forbundet med at det offentlige iverksetter en innovativ anskaffelse, og mulige personvernutfordringer.

– En god dialog mellom det offentlige og private aktører er avgjørende for at vi skal kunne bruke innovasjonspotensialet i innkjøpsprosessen. Diskusjonen vi har hatt i dag er en viktig del i det videre samarbeidet, sier Solberg.

Digitaliseringsutvalget blir ledet av statsministeren. Øvrige faste medlemmer av utvalget er finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

Torsdagens møte er det femte i rekken. Tidligere temaer har vært digital kompetanse, smarte byerdigitaliseringsutfordringer i næringslivet og digitalisering innenfor helsesektoren.