Tech Optimists See a Golden Future—Let’s Talk About How We’ll Get There

Technology evangelists dream about a future where we’re all liberated from the more mundane aspects of our jobs by artificial intelligence. Other futurists go further, imagining AI will enable us to become superhuman, enhancing our intelligence, abandoning our mortal bodies, and uploading ourselves to the cloud.

Paradise is all very well, although your mileage may vary on whether these scenarios are realistic or desirable. The real question is, how do we get there?

Economist John Maynard Keynes notably argued in favor of active intervention when an economic crisis hits, rather than waiting for the markets to settle down to a more healthy equilibrium in the long run. His rebuttal to critics was, “In the long run, we are all dead.” After all, if it takes 50 years of upheaval and economic chaos for things to return to normality, there has been an immense amount of human suffering first.

Similar problems arise with the transition to a world where AI is intimately involved in our lives. In the long term, automation of labor might benefit the human species immensely. But in the short term, it has all kinds of potential pitfalls, especially in exacerbating inequality within societies where AI takes on a larger role. A new report from the Institute for Public Policy Research has deep concerns about the future of work.

Les mer hos / read more at singularityhub.comDel/tips Skriv ut Vil styrke innovasjon i offentlige innkjøp

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal bidra til mer innovasjon. Innovative innkjøp var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 22. mars.

– Det offentlige bruker årlig 500 milliarder kroner på innkjøp fra privat sektor. Ved bruk av bedre metoder for innkjøp kan vi bidra til bedre løsninger for befolkningen og et mer innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Dette vil gi norske bedrifter økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg.

Digitaliseringsutvalget fikk presentert hvordan det offentlige, gjennom blant annet dialog med markedet og beskrivelser av behov, kan foreta gode og innovative anskaffelser. Dette er spesielt viktig ved anskaffelse av digitale løsninger, hvor hastigheten i teknologiutviklingen ofte begrenser innkjøperens kunnskap om mulige løsninger i markedet.

Utvalget fikk presentert eksempler på innovative anskaffelser fra to ulike perspektiv: Hospital IT, som leverer velferdsteknologi, presenterte hvilke utfordringer som er knyttet til å levere ny digital løsning til en offentlig virksomhet. Det interkommunale samarbeidet Værnesregionen IT presenterte blant annet hvilke typer risiko som er forbundet med at det offentlige iverksetter en innovativ anskaffelse, og mulige personvernutfordringer.

– En god dialog mellom det offentlige og private aktører er avgjørende for at vi skal kunne bruke innovasjonspotensialet i innkjøpsprosessen. Diskusjonen vi har hatt i dag er en viktig del i det videre samarbeidet, sier Solberg.

Digitaliseringsutvalget blir ledet av statsministeren. Øvrige faste medlemmer av utvalget er finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

Torsdagens møte er det femte i rekken. Tidligere temaer har vært digital kompetanse, smarte byerdigitaliseringsutfordringer i næringslivet og digitalisering innenfor helsesektoren.Norsk industrihistorie skrives i Nordland

– Norsk industrihistorie skrives i Nordland

Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Det sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i en kommentar.Verdens største og Norges første Spar-plattform bruker tolv dager på ferden fra Stord. Fem taubåter med til sammen 150.000 hestekrefter skal sleper plattformen de 500 nautiske milene.

Les mer hos Nordland fylkeskommuneBRUS og Bodø Kommune besøker Kupio

Smart City –cooperation, business opportunities in the Arctic and residents´ participation – A delegation from Bodø visiting Kuopio

Bodø was chosen as the most appealing city of Norway in 2016, the same year Bodø celebrated the city´s 200th anniversary. Bodø lies in the Northern part of Norway, on the northern side of the Arctic circle, near the popular travel destination Lofoten. Bodø is the second largest city in Northern Norway; a lively, modern and growing university city with 50 000 inhabitants on the rapidly developing Arctic region.

Kuopio works with BRUS, a development company run by 35 businesses in the Bodø region. This year marks 70 years of sister-city cooperation between Kuopio and Bodø. Major fields of cooperation in the future include residents´ participation, and themes considering Smart city technologies and Arctic region cooperation.

Les here saken her (Tilgjengelig på engelsk og finsk)BRUS/Bodø Kommune på besøk i Kupio

BRUS og Bodø Kommune har hatt et nyttig, inspirerende og lærerikt besøk i Kupio.

Kupio har vært Bodøs vennskapsby i 70 år.  Alltid noe nytt å lære og gode ideer å ta med seg. Forretninger og samarbeid starter med at folk treffes. Delegasjonen besto av ordfører Ida Pinnerød, rådmann Rolf Kåre Jensen, Marianne Bahr Simonsen, Morten Alexander Mossin, Kjell Ivar Helgesen og Gunnar Johansen.Etablering av ByLab kan bli en kreativ og viktig møteplass for Smart Bodø

Åpner Bylab Bodø

Torsdag 5. april åpner Bylab Bodø i Stormen. Bodø kommune streamer direkte fra åpningen og programmet starter klokken 10.00. Det skriver de i ei pressemelding.

– Da blir det offisiell åpning ved ordføreren og sang fra elever ved Bodøsjøen skole, sier prosjektleder Marianne Bahr Simonsen i Bodø kommune.

– Deretter fortsetter det med åpne foredrag og diverse aktiviteter i bylaben som er åpne for publikum. Alle som ønsker kan komme å høre på, sier Bahr Simonsen.

Streamen sendes på bodø.kommune.no.

Les mer hos Avisa Nordland


Ny arealplan for Fauske enstemmig vedtatt

Ny arealplan for Fauske enstemmig vedtatt 22/3-18 av Fauske Kommunestyre. Viktig plan som legger grunnlag for ny virksomhet og verdiskaping på Fauske og i regionen.


Dialogkonferanse for fjerde år på rad

DIALOGMØTE 2018

ROGNAN HOTELL, 4. APRIL 2018 KL. 11:30


Formål
Videreføring av etablert møtested for presentasjon av aktuell kunnskap om laks og sjøørret, samarbeidsprosjekter og konkrete tiltak som kan styrke ville bestander av laks og sjøørret.

Gjennom kunnskapsdeling og god dialog blant de ulike aktørene som deltar, ønsker man basert på erfaring fra Skjerstadfjorden å utvikle en modell til bruk for andre fjordområder i landet. Planen for Salten som modellregion er at vi i fellesskap skal skape god dialog og godt samarbeid mellom både fisketurisme, villfisk og oppdrettsaktivitet.

Bakgrunn
Saltenregionen har viktige elver og fjordområder for laks og sjøørret, samtidig er havbruksnæringen viktig for både Norge og Nordlandssamfunnet. Saltenregionen har i kraft av kompetente bedrifter og FOU-miljøer, samt gjennom naturgitte fortrinn, alle forutsetninger for å bli en ledende region for bærekraftig utvikling av havbruk. Dette er i tråd med nasjonale ambisjoner. Interessekonfliktene er mange, og næringen har et omdømmeproblem som kun kan styrkes gjennom gode møteplasser, dialog og samarbeid. Saltenregionen har en unik mulighet til å ta en proaktiv rolle i å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å utforme en solid forankret og kunnskapsbasert strategi for hvordan regionen ønsker å styre en videre sikker bærekraftig utvikling i havbruk. Dette innebærer et overordnet fokus på å sikre vekst og sunn utvikling i ville bestander av laksefisk.

Konferansen ble gjennomført for første gang i 2015.


Spørsmål knyttet til arrangementet kan rettes til Ingrid Sommerli:
is@kpb.no
Tlf. 950 42 170

Last ned program


Filmen som forandret Bodø

Denne filmen ble lansert for Bodø Formannskap i oktober 2013. Hensikt: å samle den lokale politikken om et alternativ for ny rullebane.

Uten 110% lokal enighet er det «umulig» å få nasjonal støtte. Dette var startskuddet for  det som nå er Ny By Ny Flyplass. Det som mange mente var urealistisk i 2013 ble vedtatt inn i NTP av et enstemmig Storting sommeren 2017. Samarbeid gir resultater.


BRUS-arrangement "NyBy hva nå?"

Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesens råd til Bodøregionen fra BRUS-møte 6. mars:

«Det er forsåvidt viktig at ordførere er til stede i Oslo og møter statsråder, statssekretærer og stortingsrepresentanter. Men Bodø trenger å tenke enda større. Man må gjøre mer.

Alle kommuner reiser jo til Oslo og har møter. Men: Bærekraftig utvikling av samfunnet dreier seg ikke bare om overføringer fra Staten.

– Regional utvikling er mye viktigere enn regionale utviklingsmidler. Bodø må lage ei lysløype. Hva har vi som er attraktivt? Hvor vil vi? Hva trenger vi?

Jo, folk, ideer, investeringer, kapital, arbeidsplasser. Så må man identifisere disse faktorene – og stå samlet om disse. Og så må man invitere inn, kanskje i første omgang ambassadører fra viktige land hit – og innlede samarbeid med Innovasjon Norge for å finne miljøer i utlandet som kan satse i Bodø, for eksempel. Jeg tror det er enda viktigere enn å besøke statsråder i Oslo», sa Helgesen