Stinn brakke i Stormen da BRUS arrangerte en samtale med tema "Ny By hva nå??"

Arrangementet ble streamet både på AN og Bodø Nu! Takk til Bodøs ordfører Ida Pinnerød, tidligere statsråd Vidar Helgesen og moderator Arne O Holm for godt utført oppdrag!

Takk til alle som møtte. Dette engasjerer. Nettopp engasjement er også helt nødvendig for ingenting kommer av seg selv!


- Det tok 40 år å fylle Rønvikleira. Nå skal vi fylle et mye større område

- Det tok 40 år å fylle Rønvikleira med aktivitet. Nå skal vi fylle et mye større område, sier Odd Emil Ingebrigtsen i BRUS.

Tirsdag 6. mars inviterer han til en samtale om Ny by i lillesalen i Stormen konserthus.

– Byggingen av ny flyplass skal skape grunnlag for ny verdiskaping i hele regionen. Nå inviterer vi til en samtale om utfordringene knyttet til prosjektet og veien videre, sier Ingebrigtsen, direktør i Bodøregionens utviklingsselskap.

Les mer hos Avisa Nordland.


Kommentaren: Hva vet han om Nordland han som bare Nordland kjenner?

Antall norske studenter i utlandet er på vei nedover – det er også antall utflyttere til utlandet fra Nordland ifølge SSB. For noen er dette en kjempenyhet – for andre, som meg, er det et dårlig signal. Er emigrasjon ubetinget dårlig?

For drøyt tre uker siden skrev Arve Ulriksen en kommentar hvor han argumenterte godt og nøysomt for hvor avgjørende det er å stoppe hjerneflukt fra de nordligste fylkene, især Nordland.

Jeg er i all hovedsak enig med ham – men jeg tror vi må slutte å snakke om utflytting som noe ubetinget dårlig. For å sitere en kjær venn, og fylkesordfører i Nordland, Sonja Alice Steen: “det er kjempebra at du flytter ut, men kom nå for all del tilbake!”

Les hele kommentaren hos High North News


BRUS inviterer: NY BY– HVA NÅ?

NY BY– HVA NÅ?

STORMEN, LILLE SAL 6. MARS KL. 19.00


Samtale om muligheter og utfordringer for Bodø og regionen. Tidligere miljø- og klimaminister og Bodøpatriot Vidar Helgesen og Bodøs ordfører Ida Pinnerød i samtale med redaktør i High North News Arne O Holm.

Bakgrunn
Den Nye Flyplassen er allerede under plan-legging og skal ferdigstilles i 2025/26. Dette er kanskje historiens største infrastruktur-investering i hvertfall i Bodø. Den nye flyplassen vil legge grunnlaget for nye muligheter og nye arbeidsplasser.

Samtidig er det også vanskelige utfordringer:
Hvordan få til tilstrekkelig vekst?
– hvordan skape flere jobber?
– hvordan få flere til å flytte hit?
– har vi økonomisk handlefrihet og vilje til å satse?

Vidar Helgesen har spilt en sentral rolle i prosessen rundt et positivt vedtak for den nye flyplassen. Ida Pinnerød har som byens ordfører også vært sentral i prosessen og leder byen inn i en ny tid. Arne O Holm er en eminent journalist med egen nese for de gode samtalene og presise spørsmål.


Beiarelva den beste lakseelva i Norge

Vedlagde statistikk viser at Beiarelva i perioden 2015 til 2017 var den beste lakselva i Norge blant (større/store elvar).

Etter at Beiarelva i 2015 tok i bruk SNVF sin kvotemodell for laks er gytebestanden av holaks auka med 300 %. Beiarelva er den elva i Norge som har den klart største prosentvise utsettinga av mellom- og storlaks ca.90 %. Altaelva ca. 35 %. Om nokre år når tal laksesmolt som vandrar ut frå Beiarelva aukar, skulle dette gi eit berettinga håp om ein vesentleg auke i tilbakevandring av laks til Beiarelva. Dette vil ytterligare styrke Beiarelva sin posisjon som den beste lakseelva i Norge. Målsettinga for samarbeidet som SNVF har med Beiarelva SA er at Beiarelva i 2022 skal vere den mest attraktive lakseelva i Norge med tilbod til ulike grupper av sportsfiskarar.

Statistikken viser kor feilslått den norske forvaltninga av villaksen i elvefasen er: Personlege døgnkvotar for 2018 blir basert på historiske tal, det er ikkje noko begrensning på kor mange som kan fiske i elva for dette er det grunneigarane som bestemmer. Konsekvensen er at ein ikkje har kontroll på kor mange laks som ein avlivar for i sesongen.

Om Miljødirektoratet hadde innført SNVF sin kvotemodell med sesongkvote for heile elva på mellom- og storlaks så hadde ein kvart år hatt kontroll på at uttaket av gytelaks var i forhold til årleg tilbakevandring av laks frå havet. Eg har stor tru på at om få år så er SNVF sin kvotemodell for laks innført i dei fleste av lakseelvane i landet.Statistikk om lakselvar 2015 - 2017Droner i Norge

BRUS er stolt over sammen med Bodø Kommune, Norut, ATC og flere å ha vært med å arrangere «Droner i Norge» for 3. året i Bodø.

Mange nye bruksområder er på gang både i lufta, i havet og på land. Her er dronen som mange lands mariner øver på å skyte ned med live-ammunisjon på skytefeltet på Andøya.


Opplæringsprisen 2018 til Gunvald Johansen Bygg AS

Yrkesopplæringsnemndas opplæringspris ble delt ut på Nordlandskonferansen i Bodø i dag. Daglig leder Jørn Vidar Johansen er svært glad og stolt over at det er hans bedrift som fikk prisen i år. Han forteller at bedriften har hatt lærlinger i over 50 år.

-Viktig å bidra

- Dette er midt i kjernen av hva vi gjør, vi jobber mye med opplæring. Vi brenner for byggebransjen, og det er viktig å bidra til at ungdom får fagopplæring innen faget, sier han. Johansen, som hadde med seg lærlingeansvarlig Harry Myrvoll og HR ansvarlig Lill Stabell på prisutdelingen.

Burs gratulerer til Gunvald Johansen Bygg AS med Opplæringsprisen for Nordland 2018. GJ Bygg AS for prisen for sitt fremdragende arbeid over tid med og for lærlinger!

Les mer hos Nordland Fylkeskommune

 


Nå er det klart hvem som skal bygge Bygarasjen til 177 mill. kroner

Gunvald Johansen har fått det store oppdraget med å bygge Bygarasjen nedenfor Fylkesbygget.

Prosjektleder Dagfinn Nilsen i Bodø kommune bekrefter at Gunvald Johansen har vunnet anbudet om Bygarasjen. Klagefrist går ut i morgen.

Brus gratulerer Gunvald Johansen med oppdraget!

Les mer hos Bodø Nu (Abonnement)


Bil i Nord overtar Jakhelln Bil

Onsdag er det inngått en avtale mellom Thor Drechsler i Bil i Nord og konserndirektør Morten Chr. Jakhelln om overtakelse av bilforhandlerne Jakhelln Bil i Bodø, Mosjøen og Mo i Rana.

- Kjøpet forsterker Bil i Nords posisjon som Nord-Norges største eide bilforhandler, sier Bil i Nords eier og gründer Thor Drechsler.

For Morten Chr. Jakhelln handler salget av bilvirksomheten, som ble startet av farfaren Christian A. Jakhelln som fikk agenturet for Volvo allerede i 1938, om å velge hvilket bein han ønsker å fokusere på.

Les mer hos Avisa Nordland


G.U.D og Nord Norge

Nytt Konjukturbarometer fra Agenda Nord Norge om "Globalisering, urbanisering, digitalisering og Nord-Norge".

Les dokumentet på agenda nordnorges hjemmeside (PDF 19MB)