Denne tankevekkende kommentaren fra Tone Angell Jensen fortjener å leses flere ganger

Her stilles det særdeles meget treffsikre og viktige spørsmål om olje og om velferdssamfunnet vårt.


Det grønne skiftet - en politisk korrekt floskel?

La olja ligge, sier miljøaktivistene. For nå er vi inne i det grønne skiftet, og olje og gass er ute. Men hva er det såkalte grønne skiftet? Sånn rent konkret? Hva er det vi skal erstatte olje og gassnæringen med, hva er de nye arbeidsplassene, og hvor skal de komme fra? Har vi råd til å skrote ei næring som bidrar med nesten 70 prosent av de samlede skatte og avgiftsinntektene til statskassen?

Les mer hos Nordnorsk Debatt.


Dialog gir mer villaks

Nytt dialogmøte mellom oppdretter og villaksforkjempere
Neste torsdag 16. mars arrangeres det årlige Dialogmøtet i Bodø. Der møtes villfiskinteresser, oppdrettsmiljøet og forskere. Formålet er å styke villfiskbestandene lokalt.

Les mer på Intrafish (abonnement)


BRUS og NCE Aquaculture arrangerer for tredje år på rad Dialogkonferanse om villaks og oppdrettslaks

Slik skal de sikre villfisken i Salten
Bestanden av villfisken i Saltdalselva og Beiarelva skal trygges. Dette arbeidet skal starte med et dialogmøte. Frigg Ottar Os, fiskeentusiast, grunneier, kontaktperson for stiftelsen Norsk Villaksforvaltning i Nordland, samt tidligere ordfører i Beiarn, roser tiltaket opp i skyene.

Les mer hos Avisa Nordland


Erna gir grønt lys for ny flyplass til 5 mrd.

– Dette er en milepæl for Bodø, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse, hvor hun kunngjorde at regjeringen bevilger 2,4 milliarder kroner til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.

En ny lufthavn i Bodø skal stå ferdig i 2025 og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Prosjektet – som går ut på å flytte dagens rullebane 900 meter ut mot sjøkanten – omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år.

Les mer hos NRK.no


BRUS aksjonær INVIS AS etablerer seg i Mo Industripark

Industrivisualisering AS (INVIS) har hovedkontor i Glomfjord, men anser industrimarkedet på Helgeland som så viktig at de nå etablerer egen base i Mo industripark.
INVIS er en totalleverandør av 3D ingeniørtjenester.
– Dette betyr at vi ved hjelp av høyteknologisk utstyr kan redusere industriens kostnader. Vi har utviklet tids- og kostnadseffektive metoder for bruk av 3D laserskanner og totalstasjon i forbindelse med konstruksjon av produksjonsutstyr. Mange av kundene er bedrifter innen landbasert industri og oljeindustrien, sier administrerende direktør, Pål Einar Olsen.

Les mer hos Mo IndustriparkNy spesialrapport om Sjømat i nord og verdiskaping

Sjømat i nord
Sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle for nordnorsk økonomi. Produktiviteten og lønnsomheten er imponerende høy, og landsdelens bidrag til sjømatnæringen blir viktigere år for år.

Les med hos Konjunkturbarometer for Nord-Norge


Stortinget sier JA til Ny by - ny flyplass

Sentrale kilder til Bodø Nu: – Prosjektet har sikkert flertall.
Når Nasjonal Transportplan skal behandles i Stortinget i juni 2017, ligger regjeringens innstilling om å gjennomføre Ny by - ny flyplass-prosjektet inne. Bodø Nu kan avsløre at det allerede er et sikkert, trygt forankret flertall for prosjektet.

Les mer hos Bodø Nu


Dette synliggjør at et bysamfunn står samlet bak Ny By Ny Flyplass - og nettopp det er suksessfaktor nr 1

Aldri før har alle Bodøs politiske partier dratt sammen til Stortinget for å fremme samme sak.

Med ordføreren i spissen møtte et samlet politisk Bodø Nordlandsbenken (Stortingsrepresentanter fra Nordland) på Stortinget. Formålet var å sørge for at alle partier har best mulig kjennskap til «Ny by – Ny flyplass»-prosjektet når sluttbehandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) starter.

Les mer hos Bodø Nu


​Finneid Sveis fikk kontrakt verd 50 mill -Betyr svært mye for oss

Finneid Sveiseverksted fikk jobben med oppsetting av den 10.000 kvadratmeter store rognfabrikken til Salmobreed Salten i Sørfold. Dette betyr utrolig mye for oss, sier daglig leder Tor Kato Rugås.

Byggingen av en rognfabrikk til 360 millioner i Kobbelv i Sørfold er godt i gang. Nylig ble det avgjort, etter en anbudskonkurranse, at Finneid Sveiseverksted får jobben med å sette opp stålkonstruksjoner og platekledning for de to fabrikkbyggene som skal settes opp.

– For oss er dette en kontrakt verd mellom 40 og 50 millioner kroner. Det betyr stor forutsigbarhet for de 40 arbeidsplassene vi har og med dette oppdraget er disse sikret i ett og et halvt år framover, sier daglig leder Tor Kato Rugås.

Hard konkurranse
Bedriften i Fauske har omsatt for 80 millioner i året de siste årene og da betyr en slik kontrakt i denne størrelsesorden svært mye. Rugås innrømmer at større oppdrag på lokalt nivå ikke akkurat står i kø.

-Ikke siden vi bygde REC i Glomfjord på slutten av 2000-tallet har vi vært i nærheten av større oppdrag i lokalmiljøet. Konkurransen er beinhard, sier Rugås.

Salmobreed Salten er eid av Salten Aqua og genleverandøren Salmobreed. Det er Arctic Aqua som er hovedentreprenør til gigantprosjektet i Sørfold.

Kun lokale
Finneid Sveiseverksted er bare en av totalt tre lokale entreprenører som har fått oppdrag i forbindelse med prosjektet. Fra før av er PK Strøm fra Saltdal valgt til utføring av grunnarbeid, mens Fauskebygg fikk oppgaven med betongkonstruksjonene.

-Vi er selvsagt glade for at lokale entreprenører blir valgt og er selvsagt fornøyd på egne vegne, sier Tor Kato Rugås.

Ferdig i 2018
Administrerende direktør Geir Wenberg i Salten Aqua sier det er svært hyggelig at lokale leverandører er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

-Det er også vår intensjon av våre investeringer skal komme lokalsamfunnet til gode. Det er viktig for oss, sier Wenberg.

I følge planen skal første byggetrinn stå ferdig høsten 2017. Andre og siste byggetrinn er planlagt fullført høsten 2018.


Denne pressemeldingen er sendt fra Salten Aqua fredag 6. januar 2017

Tor Kato Rugås er daglig leder i Finneid Sveiseverksted. Han opplyser at de 40 arbeidsplassene i bedriften er sikret i 1,5 år framover takket være kontrakten med Arctic Aqua. Foto: Designia – Lars Antonsen

Om BRUS

Kontaktpersoner: 
Tor Kato Rugås
Daglig leder ved Finneid Sveiseverksted
Tlf: 915 79 221
E-post: tor@finneidsveis.no

Geir Wenberg
Adm. dir. Salten Aqua
Tlf: 905 95208
E-post: geir@saltenaqua.no