Dialogmøte om laks- og sjøørret i Salten

For tredje år på rad arrangerer BRUS i samarbeid med NCE Aquaculture Dialogmøte om laks- og sjøørret i Salten. Dette er en regional møteplass for kunnskapsdeling, diskusjon og samarbeid for å styrke bestanden av laks- og sjøørret. Alle lokale aktører og interessenter rundt dette deltar. I fellesskap skaper vi god dialog mellom aktører innen villfisk, havbruk og fisketurisme.

Presentasjonene fra årets dialogmøte legges ut pĺ Brus og NCE Aquaculture sine web sider.


Denne tankevekkende kommentaren fra Tone Angell Jensen fortjener å leses flere ganger

Her stilles det særdeles meget treffsikre og viktige spørsmål om olje og om velferdssamfunnet vårt.


Det grønne skiftet - en politisk korrekt floskel?

La olja ligge, sier miljøaktivistene. For nå er vi inne i det grønne skiftet, og olje og gass er ute. Men hva er det såkalte grønne skiftet? Sånn rent konkret? Hva er det vi skal erstatte olje og gassnæringen med, hva er de nye arbeidsplassene, og hvor skal de komme fra? Har vi råd til å skrote ei næring som bidrar med nesten 70 prosent av de samlede skatte og avgiftsinntektene til statskassen?

Les mer hos Nordnorsk Debatt.


Dialog gir mer villaks

Nytt dialogmøte mellom oppdretter og villaksforkjempere
Neste torsdag 16. mars arrangeres det årlige Dialogmøtet i Bodø. Der møtes villfiskinteresser, oppdrettsmiljøet og forskere. Formålet er å styke villfiskbestandene lokalt.

Les mer på Intrafish (abonnement)


BRUS og NCE Aquaculture arrangerer for tredje år på rad Dialogkonferanse om villaks og oppdrettslaks

Slik skal de sikre villfisken i Salten
Bestanden av villfisken i Saltdalselva og Beiarelva skal trygges. Dette arbeidet skal starte med et dialogmøte. Frigg Ottar Os, fiskeentusiast, grunneier, kontaktperson for stiftelsen Norsk Villaksforvaltning i Nordland, samt tidligere ordfører i Beiarn, roser tiltaket opp i skyene.

Les mer hos Avisa Nordland


Erna gir grønt lys for ny flyplass til 5 mrd.

– Dette er en milepæl for Bodø, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse, hvor hun kunngjorde at regjeringen bevilger 2,4 milliarder kroner til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.

En ny lufthavn i Bodø skal stå ferdig i 2025 og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Prosjektet – som går ut på å flytte dagens rullebane 900 meter ut mot sjøkanten – omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år.

Les mer hos NRK.no


BRUS aksjonær INVIS AS etablerer seg i Mo Industripark

Industrivisualisering AS (INVIS) har hovedkontor i Glomfjord, men anser industrimarkedet på Helgeland som så viktig at de nå etablerer egen base i Mo industripark.
INVIS er en totalleverandør av 3D ingeniørtjenester.
– Dette betyr at vi ved hjelp av høyteknologisk utstyr kan redusere industriens kostnader. Vi har utviklet tids- og kostnadseffektive metoder for bruk av 3D laserskanner og totalstasjon i forbindelse med konstruksjon av produksjonsutstyr. Mange av kundene er bedrifter innen landbasert industri og oljeindustrien, sier administrerende direktør, Pål Einar Olsen.

Les mer hos Mo IndustriparkNy spesialrapport om Sjømat i nord og verdiskaping

Sjømat i nord
Sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle for nordnorsk økonomi. Produktiviteten og lønnsomheten er imponerende høy, og landsdelens bidrag til sjømatnæringen blir viktigere år for år.

Les med hos Konjunkturbarometer for Nord-Norge


Stortinget sier JA til Ny by - ny flyplass

Sentrale kilder til Bodø Nu: – Prosjektet har sikkert flertall.
Når Nasjonal Transportplan skal behandles i Stortinget i juni 2017, ligger regjeringens innstilling om å gjennomføre Ny by - ny flyplass-prosjektet inne. Bodø Nu kan avsløre at det allerede er et sikkert, trygt forankret flertall for prosjektet.

Les mer hos Bodø Nu


Dette synliggjør at et bysamfunn står samlet bak Ny By Ny Flyplass - og nettopp det er suksessfaktor nr 1

Aldri før har alle Bodøs politiske partier dratt sammen til Stortinget for å fremme samme sak.

Med ordføreren i spissen møtte et samlet politisk Bodø Nordlandsbenken (Stortingsrepresentanter fra Nordland) på Stortinget. Formålet var å sørge for at alle partier har best mulig kjennskap til «Ny by – Ny flyplass»-prosjektet når sluttbehandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) starter.

Les mer hos Bodø Nu