Skal Bodøregionen ha noen som helst mulighet for å lykkes må det hentes inn både kapital og kompetanse utenfra. Det har vært mye omtale rundt amerikansk interesse for å investere i Nord Norge og Bodøregionen. Offentlig oppmerksomhet er bra og nødvendig.

BRUS har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og flere jobber i Bodøregionen. Vi ønsker å være en tilrettelegger dersom noen ønsker å investere i regionen vår. Derfor stiller vi også opp i forhold til Borealis og legger til rette for å synliggjøre

Vi trenger flere som vil investere i regionen vår fordi dette vil skape nye nødvendige jobber. Det gjenstår å se om de lykkes. Viktig at noen prøver og BRUS vil legge til rette og støtte initiativ.

Dagens leder i Avisa Nordland reflekterer også BRUS sitt synspunkt, klikk her.