– Tirsdag 29.januar ble første spadetak for ny fjernstyrt tårntjeneste tatt og skisse for nye Bodø lufthavn annonsert. Arkitekttegningene for den nye lufthavnen i Bodø ble sluppet av Avinorsjef Dag Falk-Petersen. Det er lagt vekt på natur, lys og været. Naturelementer vi kjenner igjen fra Bodø, sier Petersen.

Luftfartskonferansen er Norges største og viktigste konferanse for luftfart, arrangert av Luftfartstilsynet hvert år her i Bodø. Konferansen ble åpnet av nybakt statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen. Dette var også hans første offisielle opptreden etter en uke i som statssekretær i departementet. Ellingsen er den tredje statssekretæren fra Bodøregionen etter Tom Cato Karlsen og Elnar Holmen, og har fått viktige ansvarsområder som blant annet Nasjonal Transportplan og luftfart.

– I Bodø skjer det spennende ting på gang og Avinor og Samferdselsdepartementet skal spille på lag for å få til en fremtidsrettet lufthavnutvikling i Bodø, sier statssekretær Allan Ellingsen.

Konsernsjef Petersen i Avinor var tydelig i sitt innlegg på at det er Storting og regjering som fatter vedtak i lufthavnstruktur der både nedleggelser og bygginger av nye lufthavner er på agendaen. Han gjorde et poeng av at Bodø enda ikke er endelig vedtatt utbygd i denne prosessen.

– BRUS er glad for at det er stort trykk både politisk og administrativt for å få på plass de avtalene som er nødvendig for at første spadetak for flytting av flyplassen kan skje og at prosjektet fysisk kommer inn under Avinors vinger som et endelig vedtatt prosjekt, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Dagens største gladsak var at det faktisk kom et spadetak. Det ble gjennomført av ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, direktør for flysikring i Avinor, Anders Kirsebom og statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen.

Dette er høyteknologiske arbeidsplasser av første slag i verden som legges hit til flybyen Bodø. For første gang i verden etableres det høykompetente arbeidsplasser som fjernstyrer tårn rundt om i landsdelen, tjenester som i dag opereres lokalt. Disse tjenestene kan i prinsippet operere alle lufthavner i verden fra et senter som dette som nå bygges og etableres på Langstranda i Bodø.

– Første spadetak i det nye fjernstyrte tårnsystemene skal serve 15 lufthavner fra Røst som er en forholdsvis liten lufthavn, til Bodø som er en relativt stor lufthavn, sier Ellingsen.

– Med det utgangspunkt at sikkerhet er i høysetet for alle operasjoner i Norge og verden etableres dagen senter med tanken på at sikkerheten skal bli enda bedre enn dagens. Ny teknologi vil bidra til dette, avslutter Ellingsen.