IRIS Salten er blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap.
– Iris og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har mange likhetstrekk. Vi er begge opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling i regionen og er begge offensive for å oppnå et grønt skifte, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.

SAMME MÅL
– Alle tre fokusområdene i BRUS; kunnskap, infrastruktur og utvikling av nye selskaper og arbeidsplasser, er viktige satsingsområder som Iris har hatt fokus på i mange år. Det er derfor naturlig at vi nå går inn som aksjonær i selskapet og utvikler et nærmere samarbeid.

MER AVFALL
Iris er godt kjent for henting og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv i Salten-kommunene gjennom 25 år. I tillegg til avfallsselskapene Iris Service, Iris Produksjon og Returta Iris, eier Iris Salten selskapene Labora og Mivanor, og er majoritetseier i HT Safe og største aksjonær i Nofir.

IRIS-konsernet omsatte i 2018 for 276 millioner kroner og har 135 ansatte.

OVER 12,5 MRD.
Med Iris på laget har BRUS nå 38 aksjonærer. Det gjør at selskapene på eiersiden i BRUS bikker over 12,5 milliarder kroner i omsetning. Eier-selskapene bidro i fjor med over 350 millioner kroner i skatt til fellesskapet og sysselsatte over 3100 ansatte som fikk over 2,5 milliarder kroner i lønnsutbetalinger.

– Vi er veldig glad for at vi har Iris med på eiersiden i BRUS. Iris har i mange år bidratt til kompetanseheving i regionen blant annet ved å støtte Trainee Salten, og kommer til å bli en solid bidragsyter for økt verdiskaping også i framtiden, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS.

Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng (t.v.) i Iris Salten og Elnar Remi Holmen i BRUS forener nå krefter ved at iris blir aksjonær i BRUS.


Kontaktpersoner: 

Elnar Remi Holmen
0047 99 51 43 21
erh@brus.bodo.no