Torsdag 23. mai gjennomførte BRUS generalforsamling med påfølgende nettverkstreff i samarbeid med Bodø/Glimt på Aspmyra stadion. BRUS tar nå steget opp fra å være et regionalt utviklingsselskap, til nå også å fokusere ekstra på å jobbe for, og sikre næringslivet i Nord-Norge nasjonale konkurransedyktige rammebetingelser.

Om generalforsamlingen

BRUS gjennomførte 23. mai sin sjette generalforsamling i sportsbaren på Aspmyra stadion. Et nytt styre ble valgt, og på dagsordenen stod også endringer i BRUS’ sin strategiplan. BRUS har tre nedfelte hovedformål i sin virksomhet: Det handler om å skape flere arbeidsplasser i regionen, jobbe med infrastruktur og sette ekstra fokus på utdanning. En felles visjon og hensikten bak etableringen av BRUS er at det som er bra for min region også er bra for min bedrift.

Jeg er utrolig stolt over å lede et så flott selskap, som i aller høyeste grad er særlig relevant for både lokale- og regionale beslutningstagere. Vi ser også at vi blir særlig lyttet til av nasjonale beslutningstagere i Oslo. Det på grunn av at det er betydelige eiere og aksjonærer bak BRUS, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Ny oppdatert strategiplan

To spesielt viktige punkt som BRUS behandlet under sin sjette generalforsamling var å styrke arbeidet med å knytte hele regionen sammen. Bodøregionen strekker seg definert fra BRUS sin side, fra nye Hamarøy i nord til Lurøy i sør. BRUS velger å styrke strategien sin ved å jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å sikre at næringslivet kan konkurrere på like vilkår i internasjonale og globale markeder. I tillegg styrkes arbeidet med å skulle tiltrekke oss flere investorer, kunnskapsmiljøer, kunnskapsbedrifter og flere offentlige virksomheter for etableringer i Bodøregionen.

BRUS vil fremover ta en sterkere rolle i jobben med å prøve å tiltrekke seg flere investeringer til regionen. Regionen har mye å gå på for å gjøre seg enda mer attraktiv både nasjonalt og internasjonalt. At dette arbeidet styrkes er helt naturlig for BRUS som utviklingsselskap, sier Holmen.

BRUS skal også være særlig relevant for store nasjonale og internasjonale foretak. Derfor skal vi jobbe mer målrettet for å sikre gode rammebetingelser for næringslivet her oppe i nord. Vi skal styrke arbeidet med å sikre at nasjonal transportplan følges. Det betyr at flyplassen i Bodø skal bygges, ny by kommer. Og logistikk-knutepunktet Bodø skal styrkes, avslutter Holmen.

Styret i BRUS

Det nyvalgte styret i BRUS består nå av styreleder Tord Kolstad, TK Eiendom. Styremedlemmene Morten Jakhelln, Hundholmen Byutvikling, Mariann Meby, BNF, Einar Jørgensen, Elektro, Ellisiv Løvold, Løvold Solutions, Mads Torrisen, Svein Torrisen & Sønner AS, Bjørn Olsen, Nord Universitet, Ketil Skår, Rørleggern Fauske, Vara Pål Einar Olsen, Invis AS og Truls Paulsen, Dragefossen. Paulsen erstatter Arne Juell fra Bodø Energi.