Utbyggere med vilje til å satse

Byggekraner er et godt tegn. Det betyr fremtidstro, at noen tør å investere sine egne penger og selvfølgelig en bank som tror på prosjektet.

Vi trenger lokale verdiskapere som tør å investere. De skaper arbeidsplasser og ringvirkninger.  Det er flott og viktig, at de får til lønnsomme prosjekter og tjener penger. Det tjener nemlig også lokal- og storsamfunnet vårt på. Overskudd betyr nye midler tilgjengelig for nye investeringer.

Lokale verdiskapere og utbyggere er enkeltpersoner i bedrifter som har vilje og evne til å satse. Aktivitet har en tendens til å føre til mer aktivitet. Derfor er investeringer så viktige, både i offentlig og privat regi.

Så hvorfor heies det ikke mer på disse som tør satse?  I det offentlige ordskiftet og diskusjoner rundt kaffebordene fremkommer av og til “Utbygger”, nærmest som et skjellsord i stedet for at de heies på.

“Alle” er positive til nye arbeidsplasser, men mange ser nok ikke at det er en sammenheng mellom lokale verdiskapere som for eksempel utbyggere og nye arbeidsplasser. Mange tenker ikke over det som ligger bak av innsats og investeringer for å skape nye arbeidsplasser. Det er faktisk viktig å aktivt bygge en kultur for å heie på lokale verdiskapere fordi dette vil bidra enda mer for å skape nye arbeidsplasser og virksomhet.

De fleste har ikke noe forhold til store utbyggingsprosjekter, eller til risiko og innsats i disse. Man tror prosjekter kommer av seg selv og tenker ikke på det som ligger bak av innsats både i tid og penger? Et eventuelt engasjement skjer i hovedsak som en protest mot noe.  Det er alltid lettere å engasjere mot noe enn for noe. Det er særdeles sjeldent det er fakkeltog “for” noe.

Ikke det at ethvert utbyggingsprosjekt ukritisk skal heies på. Uenighet skaper viktig dynamikk og er en nødvendig del av utvikling. Dynamikken i uenighet kan være med på å forme prosjekter og gi et bedre resultat til slutt. Vi bør dyrke en kultur for respekt og aksept for uenighet. En slik kultur må også ha respekt og aksept for at når beslutningen er tatt så er man ferdig med saken og ikke ender opp med en uendelighet av omkamper. En bunnplanke bør være en kultur som fokuserer på muligheter.

For bedrifter som skal satse har det stor betydning å få støtte og møte positivitet underveis i utviklingen av et prosjekt. Spesielt fra den aktuelle kommune prosjektet skal realiseres i er det viktig at man opplever å bli møtt positivt og løsningsorientert. Det motsatte kan ta knekken på den beste ide.

Det er også grunn til å reflektere over hvor viktig investeringer er for utvikling av lokalsamfunnet vårt og hvilke ringvirkninger vi får fra investeringer. Vi burde ha mer kunnskap om ringvirkninger fra slike investeringsprosjekter og hvilken samfunnsutvikling har man fått i etterkant.

Hvilke ringvirkninger har vi fått fra for eksempel realiseringen av  Scandic Havet i 2014? Diskusjonen i forkant av dette prosjektet har mange likhetstrekk med dagens diskusjoner om de nye hotellprosjektene. Her er noen momenter:

  • Hotellnæringen i byen var stort sett unisont meget skeptisk til bygging av Scandic Havet. I dag er vel resultatet at alle er kommet bedre ut som følge av økt aktivitet. Derfor er det lite protester mot de 4 planlagte nye hotell-prosjektene.
  • Grunneier Bodø Kommune fikk realisert et betydelig beløp for en tomt på ca 1,2 daa med gamle havneskur på som kunne brukes til kommunale investeringer.
  • Ca 100 nye arbeidsplasser ble tilført byen. Den private utbyggeren tok all risiko.
  • Utsikten fra gateplan er jo like dårlig om det er et bygg på 1 eller 17 etg. Nå er det en fantastisk utsikt fra Scandic Havets 17 etg. som er åpen for allmenheten.
  • Scandic Havet startet en reguleringsmessig revolusjon i Bodø og flere punktbygg er idag underveis som følge av dette.

Vi trenger utbyggere og investeringer for å skape ny virksomhet og arbeidsplasser.  Aktivitet skaper meraktivitet. Vi trenger folk som tør å satse og som har vilje til å stå på. I stedet for å bli misunnelige må vi unne andre suksess og heie på de som satser-enten de lykkes eller mislykkes!Gave fra Boeing for å videreutvikle Newton

Brus gir gratulasjoner til Per-Arild Konradsen, Stian Elstad og First Scandinavia.

Dette er resultatet av hard innsats (og mye reising) over lang tid. Meget godt jobbet. 40-50 mill. NOK i gave til en Bodøbedrift –har det noen gang skjedd før? Så fra selveste Boeing! Vi heier på dere! Stå på!!

Les mer hos BoeingBRUS søker: ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Vår administrerende direktør Odd Emil Ingebrigtsen søker nye utfordringer og en spennende toppstilling i Bodø blir ledig.

Vi ønsker deg velkommen til å søke stillingen som administrerende direktør i BRUS AS. Selskapet er en viktig aktør i forhold til å bidra til vekst og utvikling i Bodø-regionen, og som administrerende direktør i BRUS AS vil du få mulighet til å påvirke fremtiden i regionen ved bl.a. å bidra til å skape nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser i regionen

Søknadsfrist 19. august 2018.

Les hele stillingsannonsen herFantastiske naturressurser i Fonndalen

Fonndalen ved Svartisen inneholder fantastiske naturressurser i for av en spesiell stein, som kan brukes til høyverdig betong. BRUS mener en må kunne ta ut dette kontrollert og re-vegetere området etterpå i stedet for at det i dag står et åpent sår i naturen. Dette kan kombineres med satsing på reiseliv.

Når uttaket er sluttført vil området fremstå enda penere. Dette vil skape nye arbeidsplasser i Meløy og bidra til å redusere byggekostnader i Nord Norge siden slike masser idag må importeres til landsdelen. Det vil også bidra til mer miljvennlig bygging og redusere CO2 utslipp.Har vokst seg til kanonomsetning -litt naturstridig at vi er størst

Brus selskapet Saltens Bilruter AS er blitt Nord Norges største miljø- og gjenvinningsbedrift. Datterselskapene Østbø og Stoklands solgte miljøtjenester for over 300 millioner i 2017. Østbø alene stod for 256 millioner. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

Les mer hos Avisa Nordland (abonnement)- Nå ble jeg rørt, sa en overrumplet bedriftsjef

BRUS gratulerer Rørleggern Fauske og Ketil Skår med Fauske Kommunes Næringspris!

Les saken hos Salten Posten (abonnement)Fake videos Are getting impossible good

Fake news sucks, and as those eerily accurate videos of a lip-synced Barack Obama demonstrated last year, it’s soon going to get a hell of a lot worse. As a newly revealed video-manipulation system shows, super-realistic fake videos are improving faster than some of us thought possible.

The SIGGRAPH 2018 computer graphics and design conference is scheduled for August 12 to 16 in Vancouver, British Columbia, but we’re already getting a taste of the jaw-dropping technologies that are set to go on display.

Read more at gizmodoBRUS-aksjonær starter Opplevelsesklyngen "Ramsalt Opplevelser"

Nå har Fred Anton fått ny toppjobb i Bodø

Fred Anton skal løfte opplevelsesturisme til nye høyder i Salten.

Fred Anton F. Ravneberg (44) er ansatt som daglig leder i Ramsalt Opplevelser, en reiselivsklynge som skal skape vekst og løfte opplevelsesbasert aktivitet til nye høyder i Bodø og Salten.

– Nå skal jeg være med på å skape en arena for både store og små aktører innen opplevelsesturisme i området vårt. Dette skal vi gjøre gjennom samarbeid, destinasjonsutvikling og produktutvikling i samarbeid med og som supplement til Visit Bodø, forteller Ravneberg.

Les hele saken hos Bodø NuInnovasjonstalen 2018

Innovasjonstalen 2018 v/Innovasjon Norge presenterer blant annet at “The Explorer” som skal bidra til at norske selskap “når ut i verden” til nye kunder og investorer. Målet er at Norge skal bli best på bærekraftig (forretnings)utvikling og verdiskaping!


Vi lanserer The Explorer og Merkevaren Norge

– Dette er en av flere aktiviteter i eksportsatsingen Merkevaren Norge, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. The Explorer ble åpnet av statsminister Erna Solberg under Innovasjonstalen 2018.

Les mer hos innovasjonnorge.no