Interessante nettsteder


www.singularityhub.com

Singularity Hub chronicles technological progress by highlighting the breakthroughs, players, and issues shaping the future as well as supporting a global community of smart, passionate, action-oriented people who want to change the world.


www.gemini.no

Forskningsnytt fra NTNU og Sintef.


Kpb.no

Kunnskapsparken Bodø.


Agendanordnorge.no

Et verktøy for samhandling på tvers av geografi, næringer, offentlig og privat sektor, organisasjoner og politiske partier i nord.


Nord.no

Nord University. State of the art teaching and research facilities in a spectacular northern setting.


Mip.no

Mo Industripark.


Fortenarvik.no

Stiftelse etablert av Sparebanken Narvik. Stiftelsen skal bidra til vekst, ved å investere i virksomheter med allmennyttig, altså samfunnsnyttig, formål.