Foredrag

Presentasjoner til nedlastning


Last ned tidligere presentasjoner fremført hos eller i samarbeid med BRUS.

Eiendomsskatterapporten fra BRUS

Rapport om eiendomskatten 2017


Hvordan bidrar byene til digital utvikling?

Presentasjon - Status teknologi Norge: Hvordan bidrar byene til digital utvikling?


Presentasjoner Dialogforum 2016 Salten Laks og Ørret

Arealbruk til sjøørret og sjøørretprosjekt skjerstadfjorden ved Jan davidsen

Foredrag om vill-laks og fiske-forvaltning ved Knut Haugen

Foredrag om Bodø Jeger og Fiskerforening ved Knut Haugen

Kartlegging av gyte- og oppvekstområder ved Bjart Are Hjellen


Presentasjoner fra Dialogmøte Havbruk/Villaks

Skjerstadfjorden - Oppdrett og villfisk ved Øyvind Kanstad Hanssen

Skjerstadfjorden - Mer fisk ved Øyvind Kanstad Hanssen

Foredraget til SALT ved Kjersti Eline Tønnesen Busch