Hensikt bak etablering av BRUS


Aksjonærene i BRUS ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved etablering av flere arbeidsplasser.

Det som er bra for min region er også bra for min bedrift.

BRUS sitt oppdrag er


 • Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping
 • Samarbeid mellom politikk og næringsliv
 • Være en tydelig stemme for næringslivet
 • Handlekraft for å få til endringer.

Motto/ spilleregler


 • Vi skal være offensive og tar regien selv
 • Fokuser alltid på muligheter
 • Ingen sutring
 • Vi gir ikke opp – det umulige tar bare litt lenger tid
 • Vilje til å satse

FOKUSOMRÅDE 1:

Flere arbeidsplasser

Flere arbeidsplasser er nødvendig for vekst og utvikling i regionen.

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for:

 • Flere arbeidsplasser basert på ressursene i regionen og eksisterende bedrifter
 • 2020 nye private og offentlige arbeidsplasser til regionen innen 2020
 • Gjennomgang av skatte- og avgiftsincitamenter som kan gi flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen i nord
 • å gjøre Bodøregionen mer internasjonal, kjent og attraktiv

FOKUSOMRÅDE 2:

Infrastruktur

God logistikk og infrastruktur som tilgang på rent vann, fiberkapasitet og gode transportveier legger grunnlaget for effektiv næringsvirksomhet.

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for:

 • Realisering av Ny by – ny flyplass
 • En effektiv og fleksibel Bo- og Arbeidsmarkedsregion
 • God tilgang næringsarealer

FOKUSOMRÅDE 3:

Kunnskap

Folk med utdanning og erfaring er en forutsetning for en langsiktig utvikling og fornyelse i regionen. Dette vil bidra til å skape flere arbeidsplasser.

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for:

 • Et bedre finansiert og offensivt Nord Universitet
 • Samarbeid Nord Universitet og næringslivet
 • Flere unge i jobb, flere lærlingeplasser og at flere unge fullfører videregående utdanning