Aksjonærer


Det er til sammen 35 større bedrifter i hele regionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Aksjonærene i BRUS omsatte i 2015 for ca 11 MRD kroner, sysselsatte ca 2700 personer i regionen og bidro med ca 300 millioner kroner i selskapsskatt til fellesskapet. Til sammen utbetalte bedriftene i BRUS ca 2,2 MRD i lønn, som igjen bidrar til storsamfunnet.