Administrasjon


Elnar Remi Holmen
Administrerende direktør

Elnar Remi Holmen har bred erfaring og bakgrunn fra både næringsliv og politikk. Han er utdannet og har fagbrev både som elektriker og tavlemontør. Fra 2007 -2010 drev han egen virksomhet innen produksjon og salg av elektrisk utstyr til olje og gass, kraftforedlende industri og kraftproduksjon på Østlandet. Han har en lang politisk karriere bak seg. Han har vært folkevalgt politiker i kommunestyre samt fylke, og har vært vararepresentant på Stortinget for Akershus fylke. Fra 2013 har han vært politisk rådgiver i Regjeringen Solberg I og II, i hhv Olje- og Energidepartementet. Han var statssekretær i samme departement i 2017.

Elnar Remi Holmen jobbet i 2018 som seniorrådgiver i NHO Nordland med ansvar for kommunikasjon og næringspolitiske spørsmål. Holmen tiltrådte jobben som administrerende direktør i BRUS 1.12.2018.

Mail: erh@brus.bodo.no
Tlf.: 99 51 43 21 

Kjell Ivar Helgesen 
Ass. administrator
Kjell Ivar Helgesen er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole. Han har bred erfaring fra produksjon og markedsføring i kraftintensiv industri, og var før han begynte i BRUS i regionbanksjef for Sparebank 1 Nord Norge i Salten/Helgeland. Han har også lang fartstid i Elkem bla som direktør for Elkem Salten Verk i mange år. Han er også veteranbil entusiast og styremedlem i Nordland Musikkfestuke. Kjell Ivar Helgesen har en deltidsstilling i BRUS i tillegg til å være pensjonist.

Styret


Tord Kolstad 
Styreleder
Tord Kolstad er en self made næringsdrivende. Utdannet siviløkonom ved UiN. Han eier T. Kolstad Eiendom AS, som utvikler og forvalter ca 80.000 kvm næringseiendom i Norge, men med hovedvekt i Bodøregionen. Tord Kolstad har også grundet eget rederi innen offshore, som eier og driver 3 offshoreskip.

Morten Jakhelln
Styrets nestleder
Jakhelln er administrerende direktør i Christian Jakhelln as.
Han er styremedlem i NHO, Norsk eiendom, Norges bilbransjeforbund, Stormen Konserthus og Bodø Lufthavnutvikling, samt egne selskaper.

Mariann Meby
Styremedlem
Mariann Meby har studert IT ved Handelshøgskolen i Bodø i tillegg til at hun har tatt Praktisk Innovasjon og Entreprenørskap på samme Handelshøgskole. Hun har drevet sitt eget konsulentselskap og har hatt ulike styreverv opp gjennom årene. Hun sitter også nå i hovedstyret til Hovedorganisasjonen VIRKE.

Mariann gløder for verdiskaping i næringslivet i regionen og ikke minst at denne verdiskapingen må synliggjøres i større grad. Dette gjør hun gjennom sitt daglige virke som direktør i Bodø Næringsforum.

Einar Jørgensen
Styremedlem
Einar Jørgensen er konsernleder i Elektro AS og adm.direktør i Elektro Bodø AS. Han er styremedlem i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Teknologi, medlem av forhandlingsutvalget i NELFO, samt styreleder /styremedlem i selskaper i og med tilknytting til Elektro-konsernet.

Har utdanning som sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole innen elektro, samt tilleggsutdannelse innen økonomi.

Ketil Skår
Styremedlem 
Daglig leder og eier av Rørleggern Fauske AS.

Mads Torrisen
Styremedlem
Advokat. Svein Torrisen & Sønner AS

Bjørn Olsen
Styremedlem
Nord Universitet

Ellisiv Løvold
Styremedlem
Løvold AS

Varamedlemmer


Truls Paulsen
Varamedlem,  Dragefossen

Pål Einar Olsen
Varamedlem, CEO & Partner i INVIS