Innsikt Bodø


Innsikt Bodø er en nettverksarena for næringsliv (ledere og ansatte), offentlig ansatte (stat, kommune, fylke, virksomheter), politikere, studenter, gründere, frivillige organisasjoner og andre som er engasjerte i by- og næringsutvikling i Bodø og omegn.

Frokostmøter


Se datoer for årets frokostmøter til høyre.

Informasjon


Datoer
fredag 15. mars
fredag 5. april (Central Atrium)
fredag 24. mai
fredag 30. august
fredag 27. september (Forskningsdagene)
fredag 01. november
fredag 06. desember

Alle møter i Stormen Bibliotek kl. 08:00 – 10:00

Tema
Tema for frokostmøtene blir publisert på Innsikt Bodøs Facebookside.