Bodøregionen

- en unik del av det nye Nord-Norge


Bodøregionen er et logistikk-knutepunkt nord for polarsirkelen, men likevel sånn ca midt i Norge geografisk.  Regionen består av 9 kommuner med til sammen ca 85.000 innbyggere.

Regionen er et Norge i miniatyr med ressurser innen mineral, hav, fornybar energi og storslått natur. Agendatoget bidrar til å knytte regionen enda tettere sammen til en god Bo- og Arbeidsmarkedsregion. Dette skaper valgmuligheter for både innbyggere og næringsliv.

Det er et variert næringsliv i regionen med industri, privat tjenesteyting, fiskeoppdrett og kraftproduksjon.

NORD Universitet er lokalisert i Bodø med egen siviløkonomutdanning ved Handelshøyskolen. Universitetet har også  lærerutdanning, sykepleierutdanning og samfunnsfagutdanning. Det er bla ca 1500 ingeniører i regionen og UiT har egen dataingeniørutdanning lokalisert til NORD Universitet.

Salten Kraftsamband er Nord Norges største kraftprodusent med en årsproduksjon på ca 2 TwH/år. Selskapet har hovedkontor på Fauske. Byen med ca 10.000 innbyggere ligger ca 50 km fra Bodø, og har gode vei og togforbindelser

Regionen har storslått og variert natur med fjorder, fjell og fantastiske sandstrender. Lonely Planet og Huffington Post har kåret regionen til et av verdens beste reisemål. 

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland med i overkant av 50.000 innbyggere og er bla kjent for sitt luftfartsmiljø og det storslåtte Stormen konserthus. i 2016 ble byen kåret til Norges mest attraktive by. Bodø har også lansert sitt kandidatur som europeisk kulturhovedstad i 2022.

Framtidens rullebanei Bodø

BRUS mente det var viktig å fokusere på nye muligheter etter beslutningen om å flytte den militære kampflybasen til Ørlandet.

BRUS relanserte høsten 2013 det som nå er blitt Ny By Ny Flyplass-prosjektet. I 2013 var Bodøpolitikken splittet om trasevalget.

BRUS initierte en god prosess som resulterte i at Bodøpolitikken samlet seg om trasevalg i januar 2014. Det var helt nødvendig med enstemmig lokal enighet om dette for å kunne få gjennomslag nasjonalt.

Denne saken viser at ingenting er umulig OG at lokal enighet og samarbeid er en nødvendighet for nasjonalt gjennomslag. Det har Bodøregionen lyktes med i denne saken. Det ligger an til positivt vedtak i Stortingets NTP behandling. Dette vil legge grunnlaget for ny verdiskaping og flere arbeidsplasser i generasjoner fremover!

Bodø skal blistørst i nord

Eiendomsgigant Tord U. Kolstad, som eier eiendommer over hele landet, vil ha sammenslåing, og gi regionen en sterkere posisjon nasjonalt, bedre forutsetninger i næringslivet og økt tilflytting.

Vi står sterkere sammen. Nordland er det største og viktigste fylket i nord, og denne regionen er den største i Nord-Norge.  Det gjør oss attraktiv for dem som sitter utenfor og ser.

Nordlysturismentar av

På grunn av at Bodø ligger på en halvøy, midt i Nordlands vakre kystlinje, har vi ingen fjell som stenger lyset ute. Hele vinteren kan vi se solen, eller glimt av solen, like under horisonten. Dette gjør at Bodø har et spektakulært lys, hele året, selv i mørke-tiden. Fra mørkt blått, via gullskimrende til dyp rosa.