Nord Norge


Nord-Norge, fellesnavn for de tre nordligste fylker: Nordland, Troms og Finnmark; 112 951 km2 med 470 757 innb. (2011), 34,9 % av Norges areal, 10 % av Norges befolkning.

Industrien i Nord-Norge har stor betydning. Mens det tidligere var fiskeindustri som gav størst bidrag, er det i dag eksporten av olje og gass fra Norskehavet og Barentshavet. Inntektene fra petroleum fra nordnorsk sokkel var på 58 milliarder kroner i 2014. Totalt er det produsert for over 350 milliarder kroner siden olje- og gassvirksomheten startet i 1997. Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien var på 36 milliarder fra Nord-Norge i 2014.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Rapporter

Rapport - "Levert", Rapporten om leveranser til oljeindustrien fra Nord Norge


Eksternt