Nordland


Nordland, fylke som strekker seg rundt 500 km fra grensen mot Nord-Trøndelag i sør til grensen mot Troms i nord. Nordland har grense mot Sverige i øst, og utenfor kysten i vest ligger Norskehavet. Fylket kan deles i fem hoveddeler: Helgeland sør for Saltfjellet, Salten videre nordover til Tysfjorden, Ofoten omkring Ofotfjorden og øyrikene Lofoten og Vesterålen i nordvest.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Rapporter

Rapport - "Leveranser" om ringvirkninger av Kraftkrevende Industri i Nordland

Rapport - Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland


Eksternt